Stomatolog

 

LISTA KONTROLNA

 

Lekarz stomatolog – Prywatna Praktyka Stomatologiczna

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Opieki dentystyczna nad pacjentem, działalność profilaktyczna, lecznicza oraz rehabilitacyjna jamy ustnej i narządu żucia. Lekarz prowadzi leczenie zębów: zachowawcze, endodontyczne, protetyczne, periodontologiczne, chirurgiczne, ortodontyczne.

  Obowiązki lekarza obejmują:

   • przeprowadzenie wywiadu z pacjentem
   • badanie dentystyczne
   • wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia
   • zabiegi specjalistyczne (leczenie zachowawcze: opracowywanie i wypełnianie ubytków; leczenie endodontyczne: opracowywanie, dezynfekcja i wypełnianie kanałów korzeniowych; leczenie protetyczne: szlifowanie zębów, pobieranie wycisków, cementowanie koron, wkładów; leczenie chirurgiczne: ekstrakcje, nacinanie ropni, plastyka błony śluzowej, resekcje wierzchołka korzenia, operacje zatok szczękowych; leczenie peridontologiczne i implantologiczne: wykonywanie kiretaży, operacji płatowych, szynowanie zębów, wszczepianie implantów zębowych; leczenie ortodontyczne: zakładanie aparatów ortodontycznych;
   • wykonywanie znieczuleń do zabiegów.
 2. Liczba i kwalifikacje osób

  7 osób, wykształcenie: lekarz dentysta – implantolog/protetyk

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak – 5 kobiet

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/Metody oceny/Czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/Lekarz stomatolog

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?

- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 

x

x

 

 

 

Ślina, tkanki miękkie

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Badanie zachowawcze przy użyciu narzędzi dentystycznych, wykonywanie zabiegów specjalistycznych, opracowywanie zęba podczas leczenia zachowawczego, znieczulenie pacjenta, leczenie endodontyczne, zabiegi chirurgiczne (kiretaż, podcięcie wędzidełka, resekcja wierzchołka korzenia, wszczepienie implantu, ekstrakcja zęba, szycie rany po zabiegu.

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

5 – 6 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie bezpośrednio (skaleczenie, wszczepienie, przez krew, surowice krwi i inne płyny ustrojowe człowieka) i drogą powietrzno-kropelkową/powietrzno-pyłową.

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Bioaereozol pochodzący z wysokoobrotowych turbin, powstającymi podczas procesów chłodzenia, pył powstający podczas szlifowania zębów.

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

W jaki sposób są gromadzone/usuwane odpady?

Zastosowanie oddzielnych pojemników na odpady medyczne i ogólne. Umowa z firma zewnętrzna na codzienny odbiór odpadów medycznych. Pojemniki do zbierania ostrych przedmiotów specjalnie oznakowane, odporne na przebicie oraz posiadające bezpieczne zamknięcie.

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

Zakłucia (średnio 1 w przeciągu tygodnia) – brak stwierdzonych przypadków zachorowań.

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

 

x

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

 

x

 

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

 

x

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

x

 

Brak dokumentacji

Sterylizacja pomieszczenia – lampy UV

x

 

 

Powierzchnie stołów, ścian i podłogi nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne, umożliwiające ich dezynfekcję

x

 

 

Stosowanie bezpiecznego sprzętu medycznego, redukującego zakłucia.

 

x

 

Zlew /umywalka

- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;

- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;

- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

 

Dokumentacja konserwacji autoklawu

x

 

 

Stała kontrola procesu sterylizacji

x

 

Załącznik 1

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy

x

 

 

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia.

 

x

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

 

x

 

Określone procedury dezynfekcji, sterylizacji (pomieszczenie i sprzęt)

x

 

Załącznik 2, Załącznik 3

Szczepienia ochronne.

Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

WZW B, grypa – zaszczepieni są wszyscy pracownicy.

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przestrzegany jest bezwzględny zakaz jedzenia i picia na stanowisku pracy?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Czy przeprowadzany instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Oznakowanie stanowiska znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”

 

x

Brak znaku np. w pomieszczeniach myjni brudnych narzędzi

Plan higieny

x

 

Załącznik 4

Zapewnienie profilaktyki poekspozycyjnej

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Przyłbica stomatologiczna

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska PP trójwarstwowa

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x