Grupa 2

 

Czynniki, które mogą wywoływać chorobę u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj  istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

 

 

Fot. Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy)

 

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna i zarejestrowana w Unii Europejskiej skuteczna szczepionka

(1) Klasyfikacja zgodna  z globalnym planem  działania Światowej Organizacji  Zdrowia mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem polio związanym z miejscami przechowywania po eradykacji według typu dzikich szczepów wirusa polio i stopniowym zaprzestaniu stosowania doustnej szczepionki przeciw polio.
(2) Kleszczowe zapalenie mózgu.
(3) Tylko dla typu A i B.
(4) Zalecane dla pracy przy bezpośrednim kontakcie z tymi czynnikami.
(5) Wyróżnia się dwa wirusy: jeden to rodzaj wirusa ospy bawołów, a drugi to wariant wirusa krowianki.
(6) Wariant wirusa ospy krów.
(7) Wariant wirusa krowianki.
(8) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez inne retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich jest zalecany poziom hermetyczności 3.
(9) Wirus zapalenia wątroby typu D jest chorobotwórczy u pracowników jedynie w obecności jednoczesnego lub wtórnego zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B chroni więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D.
(10) Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujące namnażania wirusa SARS-CoV-2 powinny być prowadzone w obiektach stosujących procedury równoważne przynajmniej poziomowi hermetyczności 2. Prace obejmujące namnażanie SARS-CoV-2 powinny być przeprowadzane w laboratorium o poziomie hermetyczności 3 z ciśnieniem powietrza utrzymywanym na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego. Wykaz „prac niepowodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.
** Czynniki biologiczne, które nie przenoszą się drogą powietrzną, przez co stwarzająograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników.

 

Wirusy zostały umieszczone w wykazie według rzędu (O – order), rodziny (F – family), rodzaju (G – genus).

 

BAKTERIE

Dodatkowe
oznaczenia

Actinomadura madurae

 

Actinomadura pelletieri

 

Actinomyces gerencseriae

 

Actinomyces israeli

 

Actinomyces spp.

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

 

Anaplasma spp.

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

 

Arcobacter butzleri

 

Bacteroides fragilis

 

Bacteroides spp.

 

Bartonella bacillifonnis

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) (Riketsja gorączki okopowej)

 

Bartonella (Rochalinea) spp.

 

Bordetella bronchiseptica (Pałeczka oskrzelowa)

 

Bordetella parapertussis (Pałeczka rzekomokrztuścowa)

 

Bordetella pertussis (Pałeczka krztuśca)

T, V

Bordetella spp.

 

Borrelia burgdorferi (Krętek boreliozy z Lyme)

 

Borrelia duttonii

 

Borrelia recurrentis (Krętek duru powrotnego)

 

Borrelia spp.

 

Brachyspira spp.

 

Brevibacterium linens

A

Burkholderia cepacia

 

Campylobacter fetus subsp. fetus (Mątwik płodowy)

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

 

Campylobacter spp.

 

Cardiobacterium hominis

 

Cardiobacterium valvarum

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (inne niż ptasie szczepy)

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

 

Clostridium botulinum (Laseczka jadu kiełbasianego)

T

Clostridium difficile

T

Clostridium perfringens (Laseczka zgorzeli gazowej)

T

Clostridium tetani (Laseczka tężca)

T, V

Clostridium spp.

 

Corynebacterium diphtheriae (Maczugowiec błonicy)

T, V

Corynebacterium minutissimum

 

Corynebacterium pseudotuberculosis (Maczugowiec rzekomogruźliczy)

T

Corynebacterium ulcerans

T

Corynebacterium spp.

 

Cytophaga allerginae

A, T

Edwardsiella tarda

 

Ehrlichia spp.

 

Eikenella corrodens

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

 

Enterobacter spp.

 

Enterococcus spp.

 

Erysipelothrix rhusiopathiae (Włoskowiec różycy)

 

Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych) (Pałeczka okrężnicy)

 

Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemaniae)

 

Francisella hispaniensis

 

Francisella tularensis subsp. holarctica (Pałeczka tularemii)

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

 

Francisella tularensis subsp. novicida

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

 

Gardnerella vaginalis (Pałeczka pochwowa)

 

Haemophilus ducreyi (Pałeczka wrzodu miękkiego)

 

Haemophilus influenzae (Pałeczka grypy)

V

Haemophilus spp.

 

Helicobacter pylori

 

Helicobacter spp.

 

Klebsiella oxytoca

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

 

Klebsiella spp.

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

 

Legionella spp.

 

Leptospira interrogans (wszystkie typy serologiczne)

 

Leptospira spp.

 

Listeria monocytogenes (Pałeczka listeriozy)

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

 

Morganella morganii subsp. sibonii

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

 

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis(Mycobacterium paratuberculosis)

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

 

Mycobacterium chelonae

 

Mycobacterium chimaera

 

Mycobacterium fortuitum (Prątek przypadkowy)

 

Mycobacterium intracellulare

 

Mycobacterium kansasii

 

Mycobacterium malmoense

 

Mycobacterium marinum

 

Mycobacterium scrofulaceum

 

Mycobacterium simiae

 

Mycobacterium szulgai

 

Mycobacterium xenopi

 

Mycoplasma hominis (Mikoplazma ludzka)

 

Mycoplasma pneumoniae (Mikoplazma zapalenia płuc)

 

Mycoplasma spp.

 

Neisseria gonorrhoeae (Dwoinka rzeżączki, gonokok)

 

Neisseria meningitidis (Dwoinka nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok)

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

 

Nocardia asteroides

 

Nocardia brasiliensis

 

Nocardia farcinica

 

Nocardia nova

 

Nocardia otitidiscaviarum

 

Nocardia spp.

 

Pantoea agglomerans

A, T

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) (Pałeczka posocznicy krwotocznej)

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

 

Pasteurella multocida subsp. septica

 

Pasteurella spp.

 

Peptostreptococcus anaerobius

 

Plesiomonas shigelloides

 

Porphyromonas spp.

 

Prevotella spp.

 

Proteus mirabilis (Odmieniec dziwaczny)

 

Proteus penneri

 

Proteus vulgaris (Odmieniec pospolity)

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

 

Providencia spp.

 

Pseudomonas aeruginosa (Pałeczka ropy błękitnej)

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi)

 

Rickettsia canadensis

 

Rickettsia montanensis

 

Rickettsia spp.

 

Saccharomonospora viridis

A

Saccharopolyspora rectivirgula

A

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

 

Salmonella Enteritidis

 

Salmonella Paratyphi A, B, C (Pałeczka duru rzekomego)

V

Salmonella Typhimurium (Pałeczka duru mysiego)

 

Salmonella (inne typy serologiczne)

 

Shigella boydii

 

Shigella dysenteriae, inne niż Typ 1 (Pałeczka czerwonki)

 

Shigella flexneri

 

Shigella sonnei

 

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty)

T

Streptobacillus moniliformis

 

Streptococcus agalactiae

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

 

Streptococcus pneumoniae (Dwoinka zapalenia płuc, pneumokok)

T, V

Streptococcus pyogenes (Paciorkowiec ropotwórczy)

T

Streptococcus suis

 

Streptococcus spp.(Paciorkowce)

 

Streptomyces albus

A

Streptomyces spp.

A

Thermoactinomyces thalpophilus

A

Thermoactinomyces vulgaris

A

Treponema caratem (Krętek pinty)

 

Treponema pallidum (Krętek blady, krętek kiły)

 

Treponema pertenue (Krętek framboezji, krętek malinicy)

 

Treponema spp.

 

Trueperella pyogenes

 

Ureaplasma parvum

 

Ureaplasma urealyticum

 

Vibrio cholerae (włącznie z El Tor) (Przecinkowiec cholery)

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

 

Vibrio spp.

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica (Pałeczka jersiniozy)

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

 

Yersinia pseudotuberculosis (Pałeczka rodencjozy)

 

Yersinia spp.

 

WIRUSY

Bunyavirales (O)

 

  Hantaviridae (F)

 

    Hantavirus (Orthohantavirus) (G)

 

Hantawirus Prospect Hill

 

Hantawirus Puumala (hantawirus wywołujący nefropatię epidemiczną [NE])

 

  Nairoviridae (F)

 

    Nairovirus (Orthonairovirus) (G)

 

Nairowirus Dugbe

 

Nairowirus Hazara

 

Nairowirus choroby owiec z Nairobi

 

Inne chorobotwórcze nairowirusy

 

  Peribunyaviridae (F)

 

    Bunyavirus (Orthobunyavirus) (G)

 

Buniawirus Bunyamwera (wirus Germiston)

 

Buniawirus kalifornijskiego zapalenia mózgu

 

Inne chorobotwórcze buniawirusy

 

  Phenuiviridae (F)

 

    Phlebovirus

 

Flebowirus Bhanja

 

Flebowirus Punta Toro

 

Flebowirus gorączki muchy piaskowej serotyp neapolitański (wirus Toscana)

 

Inne chorobotwórcze flebowirusy

 

Herpesvirales (O)

 

  Herpesviridae (F)

 

    Cytomegalovirus (G)

 

Ludzki betaherpeswirus typu 5 (wirus cytomegalii, CMV)

 

    Lymphocryptovirus (G)

 

Ludzki gammaherpesvirus typu 4 (wirus Epsteina-Barr)

 

    Rhadinoovirus (G)

 

Ludzki gammaherpeswirus typu 8

D

    Roseolovirus (G)]

 

Ludzki betaherpeswirus typu 6A (Ludzki wirus B-limfotropowy, HBLV, HHV-6A)

 

Ludzki betaherpeswirus typu 6B

 

Ludzki betaherpeswirus typu 7

 

   Simplexvirus (G)

 

Ludzki slfaherpeswirus typu 1(herpeswirus ludzki typu 1, wirus opryszczki pospolitej typu 1)

 

Ludzki alfaherpeswirus typu 2 (herpeswirus ludzki typu 2, wirus opryszczki pospolitej typu 2)

 

    Varicellovirus (G)

 

Ludzki alfaherpeswirus typu 3 (wirus ospy wietrznej i półpaśca)

V

Mononegavirales (O)

 

  Paramyxoviridae (F)

 

    Avulavirus (G)

 

Wirus choroby Newcastle (wirus rzekomego pomoru drobiu)

 

    Morbillivirus (G)

 

Wirus odry

V

    Respirovirus (G)

 

Ludzki respirowirus typu 1 (wirus paragrypy typu 1)

 

Ludzki respirowirus typu 3 (wirus paragrypy typu 3)

 

    Rubulavirus (G)

 

Wirus świnki

V

Ludzki rubulawirus typu 2 (wirus paragrypy typu 2)

 

Ludzki rubulawirus typu 4 (wirus paragrypy typu 4)

 

  Pneumoviridae (F)

 

    Metapneumovirus (G)

 

    Orthopneumovirus (G)

 

Ludzki syncytialny wirus oddechowy(ludzki orthopneumowirus, RSV)

 

  Rhabdoviridae (F)

 

    Vesiculovirus (G)

 

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep Alagoas

 

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep Indiana

 

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep New Jersey

 

Wirus Piry (PIRYV, Piry virus)

 

Nidovirales (O)

 

  Coronaviridae (F)

 

    Betakoronavirus (G)

 

Inne chorobotwórcze koronawirusy poza tymi z grupy 3

 

Pikornavirales (O)

 

  Picornaviridae (F)

 

    Cardiovirus (G)

 

Wirus Saffold

 

    Cosavirus (G)

 

Cosawirus A

 

    Enterovirus (G)

 

Enterowirus A

 

Enterowirus B

 

Enterowirus C

 

Enterowirus D, ludzki enterowirus typu70 (wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek)

 

Rhinoviruses

 

Wirus polio typu 1 i 3

V

    Hepatovirus (G)

 

Wirus zapalenia wątroby typu A (WZW A, HAV, ludzki enterowirus typu 72)

V

    Kobuvirus (G)

 

Aichiwirus A (Aichi virus 1)

 

    Parechovirus (G)

 

Parechowirusy typu A

 

Parechowirusy typu B (wirus Ljungana)

 

Inne chorobotwórcze Picornaviridae

 

Nieprzyporządkowane (O)

 

  Adenoviridae (F)

 

  Astroviridae (F)

 

  Arenaviridae (F)

 

    Mammarenavirus (G)

 

Mammarenawirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych, szczepy neurotropowe

 

Mammarenawirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (inne szczepy)

 

Mammarenawirus Mobala

 

Mammarenawirus Mopeia

 

Mammarenawirus Tacaribe

 

  Caliciviridae (F)

 

    Norovirus (G)

 

Wirus Norwalk

 

Inne chorobotwórcze Caliciviridae

 

  Hepeviridae (F)

 

    Ortohepevirus (G)

 

Wirus zapalenia wątroby typu E (WZW E, HEV, Ortohepevirus A)

 

  Flaviviridae (F)

 

   Flavivirus (G)

 

Wirus Zika

 

Inne chorobotwórcze flawiwirusy

 

  Orthomyxoviridae (F)

 

    Gammainfluenzavirus (G)

 

Wirus grypy typu C

V (3)

    Influenzavirus A (G)

 

Wirus grypy typu A

V (3)

    Influenzavirus B (G)

 

Wirus grypy typu B

V (3)

    Thogoto virus (G)

 

Wirus Dhori (przenoszone przez kleszcze orthomyxoviridae: Dhori)

 

 Wirus Thogoto (przenoszone przez kleszcze orthomyxoviridae: Thogoto)

 

  Papillomaviridae (F)

D (4)

  Parvoviridae (F)

 

    Erytroparvovirus (G)

 

Ludzki parwowirus B19

 

  Polyomaviridae (F)

 

    Betapoliomavirus (G)

 

Ludzki poliomawirus 1 (wirus BK)

D (4)

Ludzki poliomawirus 2 (wirus JC)

D (4)

  Poxviridae (F)

 

    Molluscipoxwirus (G)

 

Wirus mięczaka zakaźnego (MCV)

 

    Orthopoxvirus (G)

 

Wirus ospy krów

 

Wirus krowianki (w tym wirus ospy bawołów (5), wirus ospy słoni (6), wirus ospy królików (7)

 

    Parapoxvirus (G)

 

Wirus Orf

 

Wirus rzekomej ospy krowiej (wirus guzków dojarek, parapoxvirus bovis)

 

    Yatapoxvirus (G)

 

Wirus Tanapox

 

Wirus Yaba

 

  Reoviridae (F)

 

    Seadornavirus (G)

 

Wirus Banna

 

Coltivirus (G)

 

Rotavirus (G)

 

Orbivirus (G)

 

  Retroviridae (F)

 

 (HTLV-2)

 

    Lentivirus (G)

 

Małpi wirus niedoboru odporności (SIV)

(8)

  Togaviridae (F)

 

    Alphavirus (G)

 

Wirus Bebaru

 

Wirus O'nyong-nyong

 

Wirus Ross River

 

Wirus Semliki Forest (wirus gorączki lasu, SFV)

 

Wirus Sindbis

 

Inne chorobotwórcze alfawirusy

 

    Rubivirus (G)

 

Wirus różyczki

V

  Nieprzyporządkowane (F)

 

    Deltawirus (G)

 

Wirus zapalenia wątroby typu D (WZW typu D, HDV)

V, D, (9)

PASOŻYTY

Acanthamoeba castellani

 

Ancylostoma duodenale (Tęgoryjec dwunastnicy)

 

Angiostrongylus cantonensis

 

Angiostrongylus costaricensis

 

Anisakis smplex

A

Ascaris lumbricoides (Glista ludzka)

A

Ascaris suum (Glista świńska)

A

Babesia divergens

 

Babesia microti

 

Balantidiwn coli (Szparkosz okrężnicy)

 

Brugia malayi

 

Brugia pahangi

 

Brugia timori

 

Capillaria philippinensis

 

Capillaria spp.

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) (Przywra wątrobowa, chińska)

 

Clonorchis viverrini (Opisthorchis viverrini)

 

Cryptosporidium hominis

 

Cryptosporidium parvum

 

Cyclospora cayetanensis

 

Dicrocoelium dentriticum

 

Dipetalonema streptocerca

 

Diphyllobothrium latum (Bruzdogłowiec szeroki)

 

Dracunculus medinensis (Robak medyjski, riszta)

 

Entamoeba histolytica (Pełzak czerwonki)

 

Enterobius vermicularis

 

Enterocytozoon bieneusi

 

Fasciola gigantica (Przywra olbrzymia)

 

Fasciola hepatica (Motylica wątrobowa)

 

Fasciolopsis buski (Przywra jelitowa)

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) (Wielkowściec jelitowy, Lamblia)

 

Heterophyes spp.

 

Hymenolepis diminuta (Tasiemiec szczurzy)

 

Hymenolepis nana (Tasiemiec karłowaty)

 

Leishmania major

 

Leishmania mexicana

 

Leishmania peruviana

 

Leishmania tropica

 

Leishmania spp.

 

Loa loa

 

Mansonella ozzardi

 

Mansonella perstans

 

Mansonella streptocerca

 

Metagonimus spp.

 

Necator americanus

 

Onchocerca volvulus

 

Opisthorchis felineus (Przywra kocia)

 

Opisthorchis spp.

 

Paragonimus westermani

 

Plasmodium spp. (ludzki i małpi) (Zarodziec)

 

Sarcocystis suihominis

 

Schistosoma haematobium (Przywra krwi, przywra żylna)

 

Schistosoma intercalatum

 

Schistosoma japonicum (Przywra żylna japońska)

 

Schistosoma mansoni (Przywra żylna Mansona)

 

Schistosoma mekongi

 

Strongyloides stercoralis (Węgorek jelitowy)

 

Strongyloides spp.

 

Taenia saginata (Tasiemiec nieuzbrojony)

 

Toxocara canis (Glista psia)

 

Toxocara cati

 

Toxoplasma gonidii (Toxoplazma)

 

Trichinella nativa

 

Trichinella nelsoni

 

Trichinella pseudospiralis

 

Trichinella spirali (Włosień kręty, Włosień spiralny)

 

Trichomonas vaginalis

 

Trichostrongylus orientalis

 

Trichuris trichiura (Włosogłówka ludzka)

 

Trypanosoma brucei brucei (Świdrowiec śpiączki)

 

Trypanosoma brucei gambiense (Świdrowiec gambijski)

 

Wuchereria bancrofti (Nitkowiec ludzki)

 

GRZYBY

Aspergillus flavus

A

Aspergillus fumigatus (Kropidlak popielaty)

A

Candida albicans (Bielnik biały)

A

Candida dubliniensis

 

Candida glabrata

 

Candida parapsilosis

 

Candida tropicalis (Bielnik tropikalny)

 

Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neofonnans)

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

A

Emmonsia parva var. parva

 

Emmonsia parva var. crescens

 

Epidermophyton floccosum

A

Epidermophyton spp.

 

Fonsecaea pedrosoi

 

Madurella grisea

 

Madurella mycetomatis

 

Microsporum spp.

A

Nannizzia spp.

 

Neotestudina rosatii

 

Paraphyton spp.

 

Scedosporium apiospermum

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

 

Sporothrix schenckii

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

A

Trichophyton rubrum (Grzyb czerwony)

A

Trichophyton tonsurans

A

Trichophyton spp.

 

CZYNNIKI PASAŻOWALNYCH ENCEFALOPATII GĄBCZASTYCH

Czynnik trzęsawki owiec