Grupa 2

 

Czynniki, które mogą wywoływać chorobę u ludzi i mogą być szkodliwe dla pracowników; jest mało prawdopodobne, że występują powszechnie w środowisku; istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia wywołanych nimi chorób; wykaz czynników z tej grupy zagrożenia obejmuje 140 gatunków bakterii i organizmów im podobnych, 56 wirusów, 60 gatunków pasożytów i 20 gatunków grzybów.

 

 

Fot. Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy)

 

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna skuteczna szczepionka

(c) Tylko typy A i B.

(d) Zalecane przy pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami.

 

 BAKTERIE

Dodatkowe
oznaczenia

Acinetobacter calcoaceticus

A

Actinobacillus actinomycetemcomitans

 

Actinomadura madurae

 

Actinomadura pelletieri

 

Actinomyces gerencseriae

 

Actinomyces israeli

 

Actinomyces pyogenes

 

Actinomyces spp.

 

Aeromonas hydrophila

 

Alcaligenes faecalis

A

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

 

Arthrobacter globiformis

A

Bacillus subtilis (Laseczka sienna)

A

Bacillus thuringiensis

A

Bacteroides fragilis

 

Bartonella bacillifonnis

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) (Riketsja gorączki okopowej)

 

Bartonella (Rochalinea) spp.

 

Bordetella bronchiseptica (Pałeczka oskrzelowa)

 

Bordetella parapertussis (Pałeczka rzekomokrztuścowa)

 

Bordetella pertussis (Pałeczka krztuśca)

V

Borrelia burgdorferi (Krętek boreliozy z Lyme)

 

Borrelia duttonii

 

Borrelia recurrentis (Kretek duru powrotnego)

 

Brevibacterium linens

A

Campylobacter fetus (Mątwik płodowy)

 

Campylobacter jejuni

 

Campylobacter spp.

 

Cardiobacterium hominis

 

Chlamydia pneumoniae

 

Chlamydia trachomatis

 

Chlamydia psittaci

 

Clostridium botulinum (Laseczka jadu kiełbasianego)

T

Clostridium perfringens (Laseczka zgorzeli gazowej)

 

Clostridium tetani (Laseczka tężca)

T, V

Clostridium spp.

 

Corynebacterium diphtheriae (Maczugowiec błonicy)

T, V

Corynebacterium minutissimum

 

Corynebacterium pseudotuberculosis (Maczugowiec rzekomogruźliczy)

 

Corynebacterium spp.

 

Cytophaga allerginae

A, T

Edwardsiella tarda

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

 

Ehrlichia spp.

 

Eikenella corrodens

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

 

Enterobacter spp.

 

Enterococcus spp.

 

Erysipelothrix rhusiopathiae (Włoskowiec różycy)

 

Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych) (Pałeczka okrężnicy)

 

Flavobacterium meningosepticum

 

Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemaniae)

 

Francisella tularensis (Typ B) (Pałeczka tularemii, typ. B)

 

Fusobacterium necrophorum

 

Gardnerella vaginalis (Pałeczka pochwowa)

 

Haemophilus ducreyi (Pałeczka wrzodu miękkiego)

 

Haemophilus influenzae (Pałeczka grypy)

 

Haemophilus spp.

 

Helicobacter pylori

 

Klebsiella oxytoca

 

Klebsiella pneumoniae (Pałeczka zapalenia płuc)

 

Klebsiella rhinoscleromatis

 

Klebsiella spp.

 

Legionella pneumophila (Pałeczka legionellozy)

 

Legionella spp.

 

Leptospira interrogans (wszystkie typy serologiczne)

 

Listeria monocytogenes (Pałeczka listeriozy)

 

Listeria ivanovii

 

Morganella morganii

 

Mycobacterium avium/intracellulare (Prątek gruźlicy ptasiej)

 

Mycobacterium chelonae

 

Mycobacterium fortuitum (Prątek przypadkowy)

 

Mycobacterium kansasii

 

Mycobacterium malmoense

 

Mycobacterium marinum

 

Mycobacterium paratuberculosis

 

Mycobacterium scrofulaceum

 

Mycobacterium simiae

 

Mycobacterium szulgai

 

Mycobacterium xenopi

 

Mycoplasma caviae

 

Mycoplasma hominis (Mikoplazma ludzka)

 

Mycoplasma pneumoniae (Mikoplazma zapalenia płuc)

 

Neisseria flavescens

 

Neisseria gonorrhoeae (Dwoinka rzeżączki, gonokok)

 

Neisseria meningitidis (Dwoinka nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok)

V

Nocardia asteroides

 

Nocardia brasiliensis

 

Nocardia farcinica

 

Nocardia nova

 

Nocardia otitidiscaviarum

 

Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola, Enterobacter agglomerans)

A, T

Pasteurella multocida (Pałeczka posocznicy krwotocznej)

 

Pasteurella spp

 

Peptostreptococcus anaerobius

 

Plesiomonas shigelloides

 

Porphyromonas spp.

 

Prevotella spp.

 

Proteus mirabilis (Odmieniec dziwaczny)

 

Proteus penneri

 

Proteus vulgaris (Odmieniec pospolity)

 

Providencia alcalifaciens

 

Providencia rettgeri

 

Providencia spp.

 

Pseudomonas aeruginosa (Pałeczka ropy błękitnej)

 

Rhodococcus equi                        

 

Rickettsia spp.

 

Saccharomonospora viridis

A

Saccharopolyspora rectivirgula

A

Salmonella arizonae

 

Salmonella enteritidis

 

Salmonella typhimurium (Pałeczka duru mysiego)

 

Salmonella paratyphi A, B, C (Pałeczka duru rzekomego)

V

Salmonella (inne typy serologiczne, z wyłączeniem S.typhi)

 

Serpulina spp.

 

Shigella boydii

 

Shigella dysenteriae, inne niż Typ 1 (Pałeczka czerwonki)

 

Shigella flexneri

 

Shigella sonnei

 

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty)

 

Streptobacillus moniliformis

 

Streptococcus pneumoniae (Dwoinka zapalenia płuc, pneumokok)

 

Streptococcus pyogenes (Paciorkowiec ropotwórczy)

 

Streptococcus suis

 

Streptococcus spp.(Paciorkowce)

 

Streptomyces albus

A

Streptomyces spp.

A

Thermoactinomyces thalpophilus

A

Thermoactinomyces vulgaris

A

Treponema caratem (Krętek pinty)

 

Treponema pallidum (Krętek blady, krętek kiły)

 

Treponema pertenue (Krętek framboezji, krętek malinicy)

 

Treponema spp.

 

Vibrio cholerae (włącznie z El Tor) (Przecinkowiec cholery)

 

Vibrio parahaemolyticus

 

Vibrio spp.

 

Yersinia enterocolitica (Pałeczka jersiniozy)

 

Yersinia pseudotuberculosis (Pałeczka rodencjozy)

 

Yersinia spp.

 

WIRUSY

Adenoviridae

 

Astroviridae

 

Bunyaviridae

Bunyavirus:

Wirus Buynamwera

Wirus Bhanja

Wirus Germiston

Wirus kalifornijskiego zapalenia mózgu

Hantavirus:

Wirus Prospect Hill

Nairovirus:

Wirus Hazara

Phlebovirus:

Wirus sandfly fever

Wirus Toscana

 

Caliciviridae

Norovirus 2

Inne wirusy z Caliciviridae

 

Coronaviridae

Coronavirus (z wyjątkiem wirusa SARS)

 

Herpesviridae

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i 2)

Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)

Wirus cytomegalii (CMV)

Ludzki herpes wirus typu 6 (HHV 6)

Ludzki herpes wirus typu 7 (HIV-7)

Wirus Epsteina-Barr (EBV)

Ludzki herpes wirus typu 8 (HIV-8)

 

 

 

 

 

 

 

D

Orthomyxoviridae

Wirusy grypy typu A, B i C

Wirusy Dhori I Thogoto (arbowirusy)

 

V (c)

Papovaviridae

Wirusy BK i JC

 

D (d)

Papillomaviridae

Ludzkie wirusy papilloma

D (d)

Paramyxoviridae

Wirus odry

Wirus świnki (nagminnego zapalenia przyusznic)

Wirus rzekomego pomoru drobiu (choroba Newcastle)

Wirusy Parainfluency typu 1-4

Wirus RS (Respiratory syncytial virus)

 

V

V

 

Parvoviridae

Ludzki parwowirus (B 19)

 

Picornaviridae

Enterovirus:

Wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek AHC

(ludzki enterowirus typu 70)

Wirusy Coxsackie 2

Wirusy Echo 2

Wirus zapalenia wątroby typu A (ludzki enterowi rus typu 72)

Wirusy polio szczepy atenuowane

 

 

 

 

 

 

V

V

Rhinovirus

 

Poxviridae

Orthopoxvirus:

Wirus ospy bawołów (e)

Wirus ospy krów

Wirus ospy wielbłądów

Wirus krowianki (wirus vaccinia)

Wirus ospy słoni (f)

Wirus ospy królików (g)

 

Parapoxvirus:

Wirus Orf

Wirus guzków dojarek

 

Molluscipoxvirus:

Wirus mięczaka zakaźnego

 

Yatapoxvirus:

Wirus yaba

Wirus tanapox

 

Reoviridae:

Coltivirus

Rotavirus

Orbivirus

Reovirus

 

Rhabdoviridae

Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV),

szczepy laboratoryjne

 

Togaviridae

 Alfavirus

Wirus bebaru

Wirus o'nyong-nyong

Wirus Ross River

Wirus Sindbis

Rubivirus

Wirus różyczki

 

 

 

 

 

 

 

V

Toroviridae

 

PASOŻYTY

Acanthamoeba castellani

 

Ancylostoma duodenale (Tęgoryjec dwunastnicy)

 

Angiostrongylus cantonensis

 

Angiostrongylus costaricensis

 

Ascaris lumbricoides (Glista ludzka)

A

Ascaris suum (Glista świńska)

A

Babesia divergens

 

Babesia microti

 

Balantidiwn coli (Szparkosz okrężnicy)

 

Brugia malayi

 

Brugia pahangi

 

Brugia timori

 

Capillaria philippinensis

 

Capillaria spp.

 

Clonorchis sinensis (Przywra wątrobowa, chińska)

 

Clonorchis viverrini

 

Cryptosporidium parvum

 

Cryptosporidium spp.

 

Cyclospora cayetanensis

 

Dipetalonema streptocerca

 

Diphyllobothrium latum (Bruzdogłowiec szeroki)

 

Dracunculus medinensis (Robak medyjski, riszta)

 

Entamoeba histolytica (Pełzak czerwonki)

 

Fasciola gigantica (Przywra olbrzymia)

 

Fasciola hepatica (Motylica wątrobowa)

 

Fasciolopsis buski (Przywra jelitowa)

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) (Wielkowściec jelitowy, Lamblia)

 

Hymenolepis di minuta (Tasiemiec szczurzy)

 

Hymenolepis Nana (Tasiemiec karłowaty)

 

Leishmania ethiopica

 

Leishmania mexicana

 

Leishmania peruviana

 

Leishmania tropica

 

Leishmania major

 

Leishmania spp.

 

Loa loa

 

Mansonella ozzardi

 

Mansonella perstans

 

Necator americanus

 

Onchocerca volvulus

 

Opisthorchis felineus (Przywra kocia)

 

Opisthorchis spp.

 

Paragonimus westermani

 

Plasmodium spp. (ludzki i małpi) (Zarodziec)

 

Sarcocystis suihominis

 

Schistosoma haematobium (Przywra krwi, przywra żylna)

 

Schistosoma intercalatum

 

Schistosoma japonicum (Przywra żylna japońska)

 

Schistosoma mansoni (Przywra żylna Mansona)

 

Schistosoma mekongi

 

Strongyloides stercoralis (Węgorek jelitowy)

 

Strongyloides spp.

 

Taenia saginata (Tasiemiec nieuzbrojony)

 

Toxocara canis (Glista psia)

 

Toxoplasma gonidii (Toxoplazma)

 

Trichinella spirali (Włosień kręty, Włosień spiralny)

 

Trichuris trichiura (Włosogłówka ludzka)

 

Trypanosoma brucei brucei (Świdrowiec śpiączki)

 

Trypanosoma brucei gambiense (Świdrowiec gambijski)

 

Wuchereria bancrofti (Nitkowiec ludzki)

 

GRZYBY

Aspergillus fumigatus (Kropidlak popielaty)

A

Candida albicans (Bielnik biały)

A

Candida tropicalis (Bielnik tropikalny)

 

Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neofonnans)

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

A

Emmonsia parva var. parva

 

Emmonsia parva var. crescens

 

Epidermophyton floccosum

A

Fonsecaea compacta

 

Fonsecaea pedrosoi

 

Madurella grisea

 

Madurella mycetomatis

 

Microsporum spp.

A

Neotestudina rosatii

 

Penicillium marneffei

A

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

 

Sporothrix schenckii

 

Trichophyton rubrum (Grzyb czerwony)

 

Trichophyton spp.