Archiwa, muzea, magazyny muzealne i pracownie konserwacji zabytków

 

Propozycje dopuszczalnych stężeń drobnoustrojów i endotoksyny w powietrzu opracowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych.

 

Archiwa, muzea, magazyny muzealne i pracownie konserwacji zabytków

 

 

 

 

 

Czynnik mikrobiologiczny

Dopuszczalne stężenie

Archiwa, muzea, magazyny muzealne i pracownie konserwacji zabytków

Dopuszczalne stężenie, akceptowalne z punktu widzenia stanu zdrowia pracowników

Wartość graniczna stężenia sygnalizująca istnienie wewnętrznego źródła mikrobiologicznych zanieczyszczeń, groźnego z punktu widzenia stanu zachowania zbiorów

Bakterie (ogółem)

5,0×103 jtk/m3

Grzyby (ogółem)

5,0×103 jtk/m3

Bioaerozol (bakterie i grzyby razem)

1,5×102 jtk/m3

Czynniki z grupy 3 i 4 zagrożenia

0 jtk/m3

0 jtk/m3

jtk – jednostka tworząca kolonie