Piśmiennictwo

PIŚMIENNICTWO
(z którego korzystali autorzy opracowań umieszczonych w bazie)

 

  1. Augustyńska D., Pośniak M. (red.). Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2014. Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2014
  2. Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A., Górny R. L.: Markery mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska pracy przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 35-37
  3. Dutkiewicz J, Jabłoński L: Biologiczne szkodliwości zawodowe. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.
  4. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 5-17
  5. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. : Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 9-11
  6. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A. : Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 17-19
  7. Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
  8. Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1(448), s. 20-22
  9. Górny R.L., Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia, i propozycje wartości dopuszczalnych. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 2004,3(41): 17-39.
  10. Górny RL (2004) Cząstki grzybów i bakterii jako składniki aerozolu pomieszczeń: właściwości, mechanizmy emisji, detekcja”. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.
  11. Górny R., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w przedszkolach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 16-20
  12. Górny R. L., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 6-10
  13. Ławniczek-Wałczyk A. , Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 20-23
  14. Ławniczek-Wałczyk A., Górny R. L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Stobnicka A.: Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 14-17
  15. Kowalska J., Zapór L. : Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 12-15
  16. Majchrzycka K i Brochocka A: Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami. Bezpieczeństwo Pracy 2008, 12, 4-7.
  17. Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(522), s. 16-18
  18. Wlazło A., Górny R.L., Złotkowska R., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A.S., Anczyk E.: Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne w bibliotekach województwa śląskiego, Medycyna Pracy, 2008, 59, s. 159-170