O nas

 

Baza wiedzy o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego powodowanego występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy.

 

 

Znajdziesz tu:

  • wykaz obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej
  • praktyczne informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne
  • listy kontrolne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego na różnych stanowisk pracy
  • metody pomiarów szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy
  • wykaz szkodliwych czynników biologicznych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych w różnych środowiskach pracy / mogących stwarzać zagrożenie dla poszczególnych grup zawodowych
  • sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracownej przez nas bazy wiedzy BioInfo. Mamy nadzieję, że zebrane tu informacje pomogą Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z narażenim na szkodliwe czynniki biologiczne. Liczmy, że baza wiedzy BioInfo zagości na co dzień w Państwa firmach i będzie stanowiła przydatne narzędzie dla pracowników, pracodawców oraz specjalistów zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.