PRZYKŁAD NR 5

 

Wyróżnienie w konkursie Dobrych Praktyk  w ramach kampanii informacyjnej 
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą”2018-2019

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Temat

Bezpieczna produkcja chemii samochodowej

Tytuł przykładu

Organizacja pracy – wdrożenie zasad  bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej

Nazwa przedsiębiorstwa

PPHU ProElite Andrzej Długosz

INFORMACJE OGÓLNE

Dominujący producent chemii samochodowej, sprzedaż krajowa i zagraniczna.  

ZIDENTYFIKOWANY PROBLEM / KWESTIE DO ROZWIĄZANIA

Stosownie:  Kwas fluorowodorowy, wodorotlenek sodu.

Kwas fluorowodorowy 70% jest substancją bardzo toksyczną, działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Wdychanie działa silnie żrąco na drogi oddechowe, może powodować ból gardła, kaszel, trudności z oddychaniem oraz zapalenie/ zator płuc. W tragicznym przypadku nawet śmierć. 

Wodorotlenek sodu w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs lub zapaść. Skażenie oczu pyłem lub roztworem powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. 

ROZWIĄZANIE / INTERWENCJA / PODJĘTE ŚRODKI / CO I JAK ZROBIONO

Wyposażenie stanowiska w rozlewarkę kanistrów i rozlewarkę butelek.

Rozlewarka kanistrówRozlewarka kanistrów.
Pompa napełnia pojemnik nad rozlewarką.
Pracownik ustawia czas zlewania pod dany produkt.
Po wciśnięciu przycisku START do kanistrów opuszczają się dysze
za pomocą których z pojemnika nad rozlewarką zlatuje płyn.
Po napełnieniu kanistry zakręcane są zakrętarką pneumatyczną.

Rozlewarka butelek.
Rozlewarka pobiera produkt z pojemnika za pomocą tłoków.
Pracownik ręcznie ustawia objętość danego produktu pod opakowanie w jakie chce zlewać.
Rozlewarka uruchamiana jest za pomocą wciśnięcia pedału powietrza.
Po napełnieniu opakowanie zakręcane jest ręcznie.

Mieszanina substancji dokonuje się w systemie zamkniętym, substancje dostarczane do rozlewarki przez pompy do węży, następnie podawane są za pomocą pedału do butelek. Na tym etapie substancja zawiera minimalne stężenie kwasów, co powoduje, że pracownik nie jest narażony w przypadku kontaktu z substancją. Ilość podawanej substancji do kanistrów i butelek, eliminuje kontakt z substancją.     

OSIĄGNIĘTE WYNIKI / SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW

Praca w warunkach bez bezpośredniego narażenia. 

CZYNNIKI POWODZENIA

Rozpoznanie zagrożenia, koncepcja w zakresie zapobiegania zagrożeniom, uczestnictwo i konsultacje oraz współdziałanie pracowników. 

KOSZTY/KORZYŚCI
(w tym ludzkie, społeczne i ekonomiczne)

Komfort pracy, skuteczna ochrona, zabezpieczenie przed czynnikiem szkodliwym i niebezpiecznym, zapobieganie wypadkom i chorobą zawodowym.

Skuteczność i szybkość przy napełnianiu pojemników.