Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza

 

PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania frakcji respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem metody grawimetrycznej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie frakcji respirabilnej aerozolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, zależy od rodzaju stosowanego próbnika, rodzaju filtra i dokładności wagi.

 

 

PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania frakcji wdychalnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem metody grawimetrycznej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie frakcji wdychalnej aerozolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, zależy od rodzaju stosowanego próbnika, rodzaju filtra i dokładności wagi.