Konferencje
Konferencja - Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca

Szanowni Państwo,

Konferencja pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca. Substancje rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne” to drugie już przedsięwzięcie organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przybliżające problematykę wpływu substancji chemicznych i pyłów występujących na stanowiskach pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz wspomagające pracodawców w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują te czynniki.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 25 września 2024 r. w formule hybrydowej.

Stacjonarnie obrady odbędą się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, lecz istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji wirtualnie (on-line, na platformie ZOOM). Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.

Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:

  • zagrożeń substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi w środowisku pracy
  • analizy danych o rozpoznanych przypadkach nowotworów złośliwych w Polsce
  • orzecznictwa chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego
  • oceny narażenia pracowników na wybrane CMR, w tym. azbest, spaliny silników Diesla,
    chemikalia uwalniane podczas pożarów, pyły drewna
  • prewencji i dobrych praktyk w zakładach pracy, a także działań kontrolnych.

Konferencja jest skierowana nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką substancji rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych w środowisku pracy.

Do wygłoszenia wiodących referatów zaprosiliśmy ekspertów i przedstawicieli środowisk naukowych związanych z tematyką bezpieczeństwa i medycyny pracy. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami poprzez udział w sesji plakatowej (w formule online), jak również podczas dyskusji kuluarowych. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Więcej informacji można zanleźć na stronie konferencji

Konferencja realizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 12 grudnia 2023 r. – pod nazwą: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). zadanie nr 5.ZS.04, pt. Rozbudowa i rozwój bazy wiedzy CHEMPYŁ. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy