Konferencja - Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie i tak liczny udział w zorganizowanej przez nas konferencji „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”*, która odbyła się 31 sierpnia 2021 r. – w dniu rozpoczęcia targów ITM w ramach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.

 

Była ona okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, wysłuchania ciekawych wykładów ale też podzielenia się wiedzą w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy.

 

Zagadnienia ujęte w programie konferencji, dotyczyły m.in.:

  • analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy,
  • oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych,
  • zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej,
  • nowych i pojawiających się zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy
  • źródeł informacji nt. zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

 

 

RELACJA Z KONFERENCJI

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

 

* Konferencja zrealizowana w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy. (zadanie nr 4.SP.13 pt. „Utrzymanie i rozwój bazy wiedzy CHEMPYŁ – wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych”). Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.