Archiwum - Normy

 

NORMY Z ZAKRESU OCHRONY CZYSTOŚCI POWIETRZA USTANOWIONE PRZEZ POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY W LATACH 2012 - 2022

 

2022 r.

PN-Z-04540 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-chloro-2,3-epoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04541 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-naftyloaminy i jej soli  na stanowiskach pracy  metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną

 

PN-Z-04542 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie mieszaniny izomerów dinitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04543 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie benzydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną

 

PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

PN-Z-04537:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04539:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04538:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-fenoksyetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04535:2022-01- wersja polska - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04536:2022-01- wersja polska - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

2021 r.

PN-Z-04532:2021-11 - wersja polska. Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie heksachlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

 

PN-Z-04533:2021-11 - wersja polska. Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie chinoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04534:2021-11 - wersja polska. Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie but-2-enalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04527:2021-07 - Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie arsenu i jego nieorganicznych związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

 

PN-Z-04438:2021-07 - Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04528:2021-07 - Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie propano-1,3-sultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04529:2021-07 - Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04530:2021-07 - Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04531:2021-08 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dimetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

2020 r.

PN-Z-04367:2020-11 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04398:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04520:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie octanu n-butylu i jego izomerów: octanu izobutylu i octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04521:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04522:2020-11 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04523:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04524:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04525:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentachlorofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04526:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

2019 r.

PN-Z-04498:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04499:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04500:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04501:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04502:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04503:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04504:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etopozydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas

 

PN-Z-04505:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas

 

PN-Z-04506:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fenoloftaleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

2018 r.

PN-Z-04492:2018-09 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,4-dichloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04493:2018-09  - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04494:2018-09  - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04495:2018-09 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dibutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04496:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04497:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorotlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04301:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

2017 r.

PN-Z-04481:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tetrahydrofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04482:2017-10 -Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04483:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04484:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04485:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04486:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04487:2017-10 -Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04488:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-Z-04489:2017-10 - Ochrona czystości powietrza -Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04490:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną

 

PN-Z-04491:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

2016 r.

PN-Z-04466:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

 

PN-Z-04467:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu etylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04474:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitropropanu, jako mieszaniny izomerów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04475:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 4-chloro-3-metylofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04476:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04477:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną

 

PN-Z-04478:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04479:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie hydrochinonu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04480:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

2015 r.

PN-Z-04461:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie adypinianu bis(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04462:2015-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) we frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

 

PN-Z-04463:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

 

PN-Z-04464:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04465:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie heksachlorocyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

 

PN-Z-04469:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tlenków żelaza we frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04468:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie selenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04470:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tlenku magnezu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04471:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04472:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

2014 r.

PN-Z-04031-12:2014 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości aniliny i jej pochodnych - Część 12: Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04073-1:2014 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków  Część 1: Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

 

PN-Z-04447:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie  zawartości  cykloheksanonu na  stanowiskach  pracy metodą  chromatografii  gazowej

 

PN-Z-04448:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie  zawartości  cykloheksanolu na  stanowiskach  pracy metodą  chromatografii  gazowej

 

PN-Z-04449:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie butan-2-onu  na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-Z-04450:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek na filtry

 

PN-Z-04451:2014 Ochrona czystości powietrza -  Oznaczanie diacetylu  na  stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04452:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kwasu trichlorooctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04453:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bezwodnika trimelitowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04454:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kobaltu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

 

PN-Z-04455:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-(dietyloamino)etanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

 

PN-Z-04456:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,3-etylenotiomocznika na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04457:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 3-amino-1,2,4-triazolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04458:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bromoetanu na stanowiskach pracy metodą  chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04459:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bromoetenu na stanowiskach pracy metodą  chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04460:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kwasu akrylowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

2013 r.

PN-Z-04073-4:2013-08  Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków - Część 4: Oznaczanie pentachlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

 

PN-Z-04073-3:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków - Część 3: Oznaczanie trichlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

 

PN-Z-04441:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

 

PN-Z-04443:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04444:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bifenylo-4-aminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

PN-Z-04445:2013-08Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-metyloazirydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

 

 2012 r.

PN-Z-04024-3:2012 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości baru i jego związków -- Część 3: Oznaczanie baru i jego związków rozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04013-3:2012 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości berylu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie berylu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

 

PN-Z-04439:2012 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,2-epoksy-3-fenoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

 

PN-Z-04263-1:2012 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości glinu i jego związków -- Część 1: Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04440:2012 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie ortokrzemianu tetraetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

 

PN-Z-04216-2:2012 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04263-1:2012 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej