Baza zawiera rzeczywiste przykłady wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka w zakładach pracy. Jej celem jest ułatwienie pracodawcom i pracownikom zarządzającym BHP w zakładach produkujących, przetwarzających i stosujących substancje i preparaty chemiczne identyfikowanie czynników stwarzających zagrożenie, pomoc w wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne w środowisku pracy a także w przeprowadzaniu oceny ryzyka. Dane umieszczone w bazie są anonimowe.

Nawigacja w bazie będzie przebiegała kolejno poprzez wybór gałęzi przemysłu, przykładowego zakładu i konkretnego procesu lub stanowiska pracy. 

 

 

UWAGA: Wyników zawartych w bazie nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia takiej oceny. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne.