Narażenie zawodowe na pyły w wybranych procesach technologicznych

Narażenie zawodowe na pyły w wybranych procesach technologicznych

  Badania stężeń pyłów emitowanych w wybranych procesach pracy wykonano metodami:

-  wagową:

  • oznaczenie zawartości pyłu całkowitego, zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05,
  • oznaczenie zawartości pyłu respirabilnego, zgodnie z normą PN-91/Z-04030/06,
  • oznaczenie frakcji PM10, wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej 10 µm,
  • oznaczenie frakcji PM2.5, wagowy pomiar stężenia pyłu o wymiarach cząstek poniżej 2,5 µm,


-  masową:

  • oznaczenie masy pyłu w 1m3 powietrza z użyciem przyrządu DUST TRAK,


-  liczbową:

  • oznaczenie liczby cząstek w 1cm3 powietrza z użyciem przyrządu P-TRAK umożliwiającym zliczanie cząstek pyłu o średnicach z zakresu od 0,02 µm do około 1 µm,
  • oznaczenie liczby cząstek w 1dcm3 powietrza w różnych przedziałach wymiarowych cząstek w zakresie od 0,3 µm do 20 µm z użyciem przyrządu GRIMM 1.108.