Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2022, Numer 1 (111)

Kobalt i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Paweł Wasilewski, s. 133-145

 

2-Metoksypropan-1-ol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej. Jakub Smuga, Anna Pisarska, Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski, s. 147-162