Rekomendowane metody

 

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2023, Numer 3 (117)

2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy
Joanna Kowalska, Dorota Kondej, s. 79-94

Enfluran. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej Wiktor Wesołowski, Jakub Smuga, Małgorzata Kucharska, s. 95-122

Ftalan dibutylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Szewczyńska, s. 123-135

Kwas benzoesowy. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Małgorzata Szewczyńska, Paweł Wasilewski, s. 137-154

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2023, Numer 2 (116)

Fosforan trifenylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej Jakub Smuga, Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, s. 145-160

Izopren. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Paweł Wasilewski, Joanna Kowalska, s. 161-173

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2023, Numer 1 (115)

Spaliny silników Diesla, mierzone jako węgiel elementarny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska, s. 5-25