Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2022 r.

 

PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

 

PN-Z-04537:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04539:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04538:2022-03 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-fenoksyetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04535:2022-01- wersja polska - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04536:2022-01- wersja polska - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną