Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących czynników chemicznych:

 

dr Małgorzata Pośniak, tel. 22 623 46 62, e-mail: mapos@ciop.pl 

mgr Elżbieta Dobrzyńska, tel. 22 623 46 87, e-mail: eleki@ciop.pl

 

Uwagi dotyczące technicznej strony bazy ChemPył:

 

mgr inż. Andrzej Biernacki, e-mail: ab@ciop.pl