Wytyczne

Wytyczne

W związku z położeniem, w Dyrektywie Seveso III, dużego nacisku na zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym i efektem domino, artykuł 24 Dyrektywy Seveso III zawiera delegację dla Komisji na opracowanie wytycznych dotyczących bezpiecznych odległości oraz efektu domino.