Organizatorzy Kampanii w Polsce
 
Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w CIOP-PIB...
 
 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl

www.ciop.pl/KPC

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy