Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
 
Konkurs związany z bieżącą Kampanią ma na celu wyróżnienie aktywnego zarządzania wiekiem starzejącej się siły roboczej...
 

FINAŁ KRAJOWEGO ETAPU KONKURSU DOBRYCH PRAKTYK

 

Z przyjemnością informujemy, że Jury rozstrzygnęło krajowy etap europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk, organizowanego w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce: Cemex Polska Sp. z o.o.

II miejsce: EmiTel Sp. z o.o.

III miejsce: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie

 

Jury zdecydowało się przyznać dodatkowe wyróżnienia dla:

  • Dell Products Poland Sp. z o.o.
  • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
  • Orange Polska S.A.

 

Decyzją Jury do europejskiego etapu konkursu zostali nominowani:

  • Cemex Polska Sp. z o.o. w kategorii „Organizacja zatrudniająca powyżej 100 pracowników
  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie - w kategorii „Organizacja zatrudniająca do 100 pracowników

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dziękujemy także za wszystkie prace zgłoszone do konkursu, które, mimo że nie znalazły się wśród nagrodzonych rozwiązań, przedstawiają cenne i godne uwagi działania.

 

Tematy nagrodzonych prac:

 

Cemex Polska Sp. z o.o.: „Zarządzania różnorodnością na przykładzie zarządzania wiekiem - dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w wieku 50+”
EmiTel Sp. z o.o.: „Działania mające na celu utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników, skierowane do wszystkich grup wiekowych”
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie:
„Program promocji zdrowia W służbie – w formie, skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę”
Dell Products Poland Sp. z o.o.: „Dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia i bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym”
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.: „Bezpieczeństwo dla zdrowia”
Orange Polska S.A.: Zdrowie na tak – program dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością”

 

 

_______________________________

 

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB oraz etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

 

Zgodnie z przesłaniem konkursu, na etapie krajowym Jury wyróżniło przede wszystkim te rozwiązania, które są wzorcowymi przykładami zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej, stosowania profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe oraz dostosowania miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników.

 

Na etapie krajowym przyznano 3 nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 4 500 zł

II miejsce – 3 500 zł

III miejsce – 2 500 zł

 

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbyło się pod 19 października 2016 r. w Międzyzdrojach.

Nagrodzone rozwiązania będą opublikowane w prasie branżowej oraz na stronach internetowych Instytutu i kampanii.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

 

 

Przedstawione rozwiązania były oceniane przez Jury na podstawie wniosków konkursowych przygotowanych przez uczestników konkursu. Organizatorzy przyjmują, że zgłoszenie wniosku do Konkursu jest jednoznaczne z deklaracją wdrożenia w przedsiębiorstwie/organizacji przedstawionych w nim praktyk.