Zaproszenie do udziału
 
W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne...

Weź udział w kampanii

 

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

-      upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy

-      udziału w wydarzeniach kampanii, albo też ich organizowania

-      stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy
        (https://healthy-workplaces.eu/pl/healthy-workplaces-all-ages-e-guide)

-      dołączenie do grona partnerów kampanii

-      śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społecznościowe
        (https://www.facebook.com/Bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie-509654642567883/)

 

Partnerzy kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

 

 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera

 

Zgłoszenie partnerstwa  

 

 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl