Działania Kampanii
 
Polska edycja Kampanii obejmuje przedsięwzięcia promujące efektywne zarządzanie wiekiem w pracy ...

Działania Kampanii

 

 

Konferencje i seminaria krajowe
Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach, na zaproszenie zainteresowanych firm
Publikacje, materiały informacyjne, strona internetowa  https://bezpieczni.ciop.pl/, Facebook.
Współpraca z partnerami kampanii: firmami i organizacjami które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.
Współpraca z mediami
           odbyły się:
Konferencja pn. „Pracuj na zdrowie” zamykająca polską edycję europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, 14 listopada 2017 r., Poznań,
(główny organizator: CIOP-PIB)
- Program Konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „MIĘDZY POKOLENIAMI - Zarządzanie wiekiem i energią pracowników”, 12 września 2017 r., Łódź,
(główny organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy)
- Program Konferencji
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe i różnorodność pracowników jako wyzwanie dla firm i organizacji”, 17 maja 2017 r., Rzeszów,
(główny organizator: CIOP-PIB)
- Program Konferencji
Konferencja pn. „Zdrowie pracowników a efektywność organizacji”, 27 października 2016 r., Wrocław,
(organizatorzy: Stowarzyszenie Zdrowa Praca, NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i CIOP-PIB)
- Program Konferencji

Pokaz filmu „Automatic Fitness”, 27 października, Wrocław

Seminarium  pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” , 25 października 2016 r., Warszawa
(główny organizator: Eiffage Polska Budownictwo S.A)

- Program Seminarium

Konferencja pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa”,
24 października 2016 r., Starogard Gdański, 
(główny organizator: POLPHARMA S.A.)
- Program Konferencji
Pokaz filmu „Automotic Fitness”– 13 października 2016 r., Warszawa
Konkurs Dobrych Praktyk (zgłoszenia były przyjmowane do 30 września 2016 r.). Więcej informacji w zakładce Konkurs
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” 28 września 2016 r., Gdańsk
(we współpracy z OSPSBHP Oddział Gdański)
Program i formularz zgłoszeniowy (.doc)
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "Bezpieczni w pracy i w domu", 9 września 2016 r., Jabłonna k. Warszawy.
Główny organizator: Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.
Program konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "Zrównoważone życie zawodowe – wyzwanie dla pracodawców i pracowników", Kraków, 28 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "W jednej drużynie. Zarządzanie różnorodnością w pracy"
23 czerwca  – Łódź (we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości)

Program
Galeria zdjęć
Pokaz filmu pt. „Winobranie” i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów - dla studentów Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 14 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego” 9 czerwca 2016 r. – Łódź (główny organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Program konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja 6-7 czerwca, Kielce (główny 0rganizator: Instytut Ochrony Środowiska),
strona konferencji: http://konferencjaedu.ios.org.pl/
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” i piknik edukacyjny „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – 3 czerwca 2016 r., Starachowice.
Program konferencji i zaproszenie 
Galeria zdjęć
Piknik edukacyjny - Plakat
Galeria zdjęć
Międzynarodowa Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program konferencji
Otwarcie prasowe polskiej edycji kampanii z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program spotkania prasowego
Udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targach SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia 2016 r., Poznań
   
 

wzięliśmy udział:

Spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy Oddział Warszawa Centrum, 21 września 2016 r., Warszawa
Program 
Galeria zdjęć
Pokaz filmu „Winobranie” i prezentacja kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” podczas Krajowej Narady Głównej Inspekcji Sanitarnej, 30-31 maja 2016 r., Gdańsk