DZIAŁANIA KAMPANII

 

DZIAŁANIA KAMPANII:

 

Konferencja "Bezpieczni na starcie"

28 kwietnia 2017 r., Kalisz

Organizatorzy: OSPS BHP, CIOP-PIB oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu

 

Konferencja „Bezpiecznie od początku”

8 czerwca 2017 r., Leksand (Szwecja)

Organizatorzy: ZG OSPS BHP oraz EJENDALS AB – CIOP-PIB

 

Warsztaty  edukacyjne dla pracowników

27 czerwca 2017 r.

Organizator: Polpharma

 

Konferencja „Bezpiecznie od początku”

8 września 2017 r.

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Olsztynie i współorganizatorzy

 

I PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”

13 października 2017 r.

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Rzeszowie i współorganizatorzy

 

 

Konferencji pt.: "Bezpiecznie od początku na budowie"

17 listopada 2017 r., Gdańsk

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Gdańsku i współorganizatorzy