XXXI edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „KOMUNIKACJA”

 

XXXI edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „KOMUNIKACJA”

 

Regulamin XXXI edycji konkursu
XXXI Competition Rules
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

     Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy

     Współorganizatorzy konkursu:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

LAUREACI KONKURSU:

Nagrody główne:

I nagroda (5 tys. zł) – Ewelina Zwierzyńska-Drewniak, godło/tytuł: „Dobra komunikacja spina zespół”,
II nagroda (3 tys. zł) – Karolina Kot, godło/tytuł: „Nie zaśmiecaj komunikacji”,
II nagroda (2 tys. zł) – Aleksandra Kortas, godło/tytuł: „Zła komunikacja”.

 

Wyróżnienia (po 1 tys. zł):

  1. Monika Brzyzek, godło/tytuł: „Cień”,
  2. Łukasz Kliś, godło/tytuł: „komunikacja to praca – praca to komunikacja”,
  3. Anna Krzystanek, godło/tytuł: „Komunikacja. Włącz się”,
  4. Marek Maciejczyk, godło/tytuł: „Wypadek (komunikacyjny)”,
  5. Anna Sobczyk, godło/nazwa: „Co?”

 

I nagroda

Ewelina Zwierzyńska-Drewniak

 

II nagroda

Karolina Kot

 

III nagroda

Aleksandra Kortas

 

 

Wyróżnienie

Monika Brzyzek

 

Wyróżnienie

Łukasz Kliś

 

Wyróżnienie

Anna Krzystanek

 

Wyróżnienie

Marek Maciejczyk

 

Wyróżnienie

Anna Sobczyk

   Wystawa pokonkursowa

 

Jury konkursu wybrało 50 plakatów, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w katalogu.  Wernisaż wystawy połączony z uroczystością wręczenia nagród laureatom odbędzie się 30 listopada 2022 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie.

 

Wystawa pokonkursowa – lista autorów prac

ZAPROSZENIE na wernisaż wystawy

 

 

   Posiedzenie Jury konkursu:

Głosowanie Jury odbyło się w dniu 9 listopada 2022 r. i przebiegało w sposób jawny. Na konkurs napłynęło 500 projektów plakatów. Znalazło się wśród nich 19 serii zaznaczonych przez autorów jako serie, które w sumie obejmują 56 prace.

 

 Jury konkursu:

 

1. Tomasz BOGUSŁAWSKI – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
2. Szymon CIENKI – Główny Inspektorat Sanitarny
3. Marta DERLICKA – była kurator konkursu na plakat
4. Prof. Adam GEDLICZKA – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
5. Prof. Sławomir IWAŃSKI – Szkoła Filmowa w Łodzi
6. Urszula JANUSZEWSKA – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7. Zygmunt MIERZEJEWSKI – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
8. Jolanta PISKA - NSZZ "Solidarność"
9. Prof. Mieczysław PIRÓG – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
10. Prof. Władysław PLUTA – emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (przewodniczący jury)
11. Katarzyna PUDLIK – Poczta Polska S.A.
12. Bożena PYSIEWICZ – Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
13. Zdzisław SCHUBERT – kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu (ocena online)
14. Artur SOBOTA – Główny Inspektorat Pracy
15. Marcin STANECKI – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
16. Wiktor Marek ZAWIESKA – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

W wyniku prac Jury ostatecznie wyłoniono 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 50 projekty plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

Tematyka konkursu 

„Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć” – mawiała Anne Morrow Lindbergh, amerykańska pisarka i pilotka. Z kolei według wybitnego językoznawcy prof. Jerzego Bralczyka język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale także ją tworzy. Dlatego tematem tegorocznego konkursu na plakat bhp jest właśnie KOMUNIKACJA.

 

Czym jest komunikacja w miejscu pracy? To nie tylko, jak głosi jedna z definicji, „przekazywanie i odbieranie informacji w kontakcie bezpośrednim lub pośrednim z drugą osobą”. To także jeden z kluczowych elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe i skuteczne przekazywanie pracownikom informacji, zarówno bezpośrednio, jak i przy pomocy narzędzi elektronicznych, na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą wpływa na podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, co z kolei ma związek z podejmowaniem przez nich prawidłowych decyzji na stanowisku pracy i wykonywaniem pracy w sposób bezpieczny. Skuteczna komunikacja między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji oraz kształtowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

 

Wyniki badań CIOP-PIB wskazują, że podstawową metodą przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, stosowaną w polskich przedsiębiorstwach, są od lat szkolenia bhp. Najczęściej są wykorzystywane do przekazywania wiedzy o zagrożeniach, środkach ochrony indywidualnej oraz problemach w zakresie bezpieczeństwa pracy. Niestety, popularność tej metody komunikowania tematyki bhp nie zawsze idzie w parze z jakością i atrakcyjnością takich szkoleń, co z kolei przekłada się na ich niską ocenę takich zarówno w opinii pracowników, jak i pracodawców.

 

Sposób komunikacji wpływa na relacje w miejscu pracy, będące jednym z elementów kultury bezpieczeństwa pracy. Kultura bezpieczeństwa z kolei przekłada się na podejście pracujących do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. Jak wiele wymaga zmiany w tym zakresie świadczyć mogą dane GUS, wskazujące, że od wielu lat niezmiennie to nieprawidłowe zachowania pracowników są najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy. Ile z takich zachowań jest konsekwencją niezrozumienia przekazanych poleceń? Jak często konflikty w pracy wynikają z braku wzajemnego zrozumienia? Konieczne zatem wydaje się zwrócenie uwagi osób pracujących na rolę prawidłowej i pozytywnej komunikacji w budowaniu zdrowych, bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy.

 

Harmonogram konkursu:

 

1 października 2022 r. - ogłoszenie konkursu

4 listopada 2022 r. – termin składania prac konkursowych

9 listopada 2022 r. – posiedzenie jury konkursowego (Warszawa)

30 listopada 2022 r.finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

 


Informacje dotyczące konkursu:


Agnieszka Szczygielska – kurator konkursu
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 606-36-97-36

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 86


 
Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.