Plenerowa wystawa plakatów poświęconych bezpieczeństwu człowieka w środowisku pracy

 

STRES, HAŁAS, WYPADKI…
Plenerowa wystawa plakatów poświęconych bezpieczeństwu człowieka w pracy

W dniach od 15 do 30 września 2016 roku przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 30/32 w Warszawie zostanie zaprezentowana wystawa plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Prezentacja tych prac ma na celu wspieranie działań na rzecz poprawy warunków pracy oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród szerokich kręgów odbiorców.

 

“Plakaty bezpieczeństwa pracy tworzone przez profesjonalnych artystów poruszają wyobraźnię, czasami rozbawiają, zawsze dają do myślenia. Uświadamiają, że bezpieczeństwa nie można traktować powierzchownie. Zwracają uwagę, że mamy prawo do bezpiecznej, nie szkodzącej zdrowiu pracy, ale też na to, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy także od nas samych”  – mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB.

 

Prezentowany na wystawie wybór 60 plakatów to wynik kolejnych edycji konkursu, organizowanego od 20 lat przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Udział w nim biorą artyści plastycy – członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.

 

Wystawie patronuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sponsorami wystawy są firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i M&M Consulting.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych. Więcej o konkursach: http://www.ciop.pl/konkurs_na_plakat

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) - Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie. Więcej: http://www.ciop.pl/.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Ewa Zachariasz, mob:+48 501 227 695, e-mail: ewa@atomypr.pl

 

Aleksandra Ławicka-Cuper Jakub Jagiełło
Anna Włodarska Marta Semaniszyn
Jakub Haremza Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach
 
Małgorzata Komorowska