Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2020)

 

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu inwestycją budowlaną

Termin: 24 lutego

Koszt: 260 zł 

więcej informacji  

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 6-7 lutego, 27-28 lutego

Koszt: 300 zł

więcej informacji  

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 2-3 marca, 21-22 września

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin:   27-29 kwietnia, 16-18 listopada

Koszt: 700 zł 

więcej informacji  

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 16-18 marca, 5-7 października

Koszt: 800 zł 

więcej informacji  

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 19-20 marca, 8-9 października

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 30-31 marca, 12-13 października

Koszt: 650 zł

więcej informacji  

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 1-3 kwietnia, 14-16 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji  

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 6-8 kwietnia 4-6 listopada

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji  

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 20-22 kwietnia, 18-20 listopada

Koszt: 800 zł

więcej informacji  

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 18-20 maja, 7-9 grudnia

Koszt: 450 zł

więcej informacji  

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 21-22 maja, 1-2 października

Koszt: 500 zł 

więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 25-27 maja, 1-3 grudnia

Koszt: 700 zł

więcej informacji  

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 1-2 czerwca, 30 listopada-1 grudnia

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 22-24 czerwca

Koszt: 600 zł 

więcej informacji  

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin: 28-30 października

Koszt: 600 zł 

więcej informacji  

 

 Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 29-30 października

Koszt: 450 zł 

więcej informacji  

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat: