Szkolenie z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Cele Szkolenia

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • znać wytyczne i zalecenia dotyczące dostosowania środowiska pracy, do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, wynikającą z chorób psychicznych i z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, opracowane w ramach w/w projektu

  • umieć kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki oraz obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi,

  • definiować, oceniać, planować, kontrolować i sugerować rozwiązania dotyczące problemów bhp dla osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,

  • współpracować z pracodawcami i pracownikami w dostosowania środowiska pracy, do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 

Program  ramowy

 

Zakwaterowanie

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl 

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93