Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służb odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy, pracowników odczuwających narażenie na stres, wszystkich chcących poznać specyfikę psychospołecznych warunków pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. 

Cel szkolenia 

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: 

• poznania różnych koncepcji stresu, jego przyczyn i konsekwencji 

• roli czynników indywidualnych, organizacyjnych  oraz społeczno-ekonomicznych w powstawaniu zjawiska stresu 

• przyczyn i konsekwencji mobbingu 

• systemu zarządzania stresem i mobbingiem w organizacji 

• zasad i uwarunkowań dobrej komunikacji oraz roli wsparcia społecznego 

• sposobów radzenia sobie ze stresem i mobbingiem w pracy 

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia: 
Program ramowy 

Wykładowcy: 
Pracownicy naukowi CIOP-PIB 

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia 

Zakwaterowanie 


Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
tel. 22 623 36 76 
tel. 22 623 37 85 
fax 22 623 36 93