Ergonomia stanowisk pracy

 

Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • znał podstawy dotyczące ergonomii stanowisk pracy oraz zastosowania antropometrii podczas projektowania i adaptacji stanowisk pracy do możliwości i potrzeb pracownika,
  • wiedział jakie są zasady oceny ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego,
  • potrafił ocenić ryzyko z zastosowaniem wybranych metod oceny,
  • znał podstawowe zasady organizacji przestrzennej ergonomicznego stanowiska pracy z komputerem.

 
W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93