Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • umieć identyfikować czynniki uciążliwe związane z wykonywaniem
    wysiłku fizycznego,

 • znać metody oceny obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym
    i pracą monotypową,

 • umieć praktycznie oznaczać wydatek energetyczny pracownika na
    stanowisku pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Ergonomii, głównie specjaliści z zakresu fizjologii i higieny pracy oraz biomechaniki.


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w ćwiczeniach. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl.

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93