JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA STUDIA?

 

pocztą na adres:
Centrum Edukacyjne CIOP-PIB
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa,
lub

mailem na adres:
betar@ciop.pl
lub

faxem: 0-22 623 36 93
Uwaga: W przypadku przesłania zgłoszenia faxem, oryginały dokumentów zgłoszeniowych, należy dostarczyć do Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane - otrzymają mailem zawiadomienie
o przyjęciu na studia podyplomowe najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.