Literatura uzupełniająca

HAŁAS - LITERATURA  UZUPEŁNIAJĄCA


Artykuły

Bożena Smagowska, Ocena drgań na wybranych stanowiskach pracy w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie drogowym, XXXII Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych rok 2004, Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski; Gliwice,

Witold Mikulski, Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie dróg, XXXII Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych rok 2004, Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski; Gliwice,

Książki

Engel Zbigniew, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wydanie drugie poprawione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2001

Engel Zbigniew, Piechowicz Janusz, Stryczniewicz Lesław, Podstawy wibroakustyki przemysłowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków 2003

Engel Zbigniew, Engel Jacek, Kosała Krzysztof, Procesy wibroakustyczne źródła, badania, analiza, WIMiR AGH; Kraków 2009

Lipowczan Adam, Podstawy pomiarów hałasu, wydanie pierwsze, Główny Instytut Górnictwa, Katowice-Warszawa 1987

Morzyński Leszek, Dariusz Puto, Hałas w środowisku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2005

Puzyna Czesław, Ochrona środowiska pracy przed hałasem tom I, wydanie trzecie uzupełnione i poprawione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981

Sadowski Jerzy, Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973