Książki
 

Hałas impulsowy. Stosowanie ochronników słuchu
- Rafał Młyński

Hałas impulsowy najczęściej jest wytwarzany podczas obróbki metali, przez prasy, zakuwarki, nożyce gilotynowe czy młoty kuźnicze, a także podczas eksplozji materiałów wybuchowych czy wystrzałów broni palnej. Hałas ten jest szkodliwy dla zdrowia i niesie ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu. W broszurze przedstawiono zasady oceny narażenia na hałas impulsowy, pomiary parametrów tego hałasu, sposoby określenia skuteczności jego ograniczania przez ochronniki słuchu, zasady ich doboru i prawidłowego stosowania.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBLiczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-137-0
Rok wydania: 2013


Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania
- Emil Kozłowski

W pewnych sytuacjach głośne dźwięki muzyczne mogą negatywnie oddziaływać na osoby związane zawodowo z wykonywaniem muzyki czy uczące gry na instrumentach.
W takich sytuacjach muzykę należy traktować jako hałas. W broszurze omówiono wpływ hałasu na pracę nauczycieli muzyki, metodę pomiaru hałasu, poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki, ocenę narażenia i metody ograniczania narażenia nauczycieli muzyki na hałas towarzyszący nauce gry czy śpiewu, a także profilaktykę medyczną dotyczącą tej grupy zawodowej.

Cena: 10 zł + 5% VATLiczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-158-5
Rok wydania: 2013


Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010


Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz

Przedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009


Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych - Poradnik
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. StryczniewiczISBN: ISBN 83-7373-146-6
Rok wydania: 2005


Wybrane cyfrowe systemy aktywnej redukcji hałasu
- G. Makarewicz

W monografii przedstawiono systemy aktywnej redukcji hałasu realizowane w technice cyfrowej. Omówiono podstawowe typy systemów i ich budowę, algorytmy sterujące, struktury kontrolerów, a także zaprezentowano przykładowe stanowisko badawcze. Książka jest przeznaczona dla projektantów, studentów i innych osób zainteresowanych tą problematyką.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 159
ISBN: 83-7373-010-9
Rok wydania: 2002


HAŁAS MASZYN I URZĄDZEŃ. Źródła, ocena
- Z. Engel, D. Pleban

Monografia dotyczy hałasu maszyn i urządzeń, gdyż głównymi źródłami hałasu na stanowiskach pracy są maszyny, urządzenia lub procesy technologiczne realizowane w zakładzie produkcyjnym. Omówiono zagadnienia związane ze źródłami hałasu maszyn i urządzeń oraz metodami badań i oceny wibroakustycznej maszyn. Przedstawiony materiał jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami, uwzględniającymi dyrektywy Unii Europejskiej.

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBLiczba stron: 199
ISBN: 83-88703-88-9
Rok wydania: 2001


Metody aktywne redukcji hałasu
- Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska

W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia związane z podstawami aktywnej redukcji hałasu i układami wykorzystującymi metody aktywne. Pokazano podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze stosowane w układach aktywnych oraz omówiono niektóre przykłady zastosowań metod aktywnych, w tym wyniki badań własnych.Format: 18 x 26 cm - B5
Liczba stron: 150
ISBN: 83-88703-62-5
Rok wydania: 2001


PERCEPCJA DŹWIĘKU PRZY PRAWIDŁOWYM I USZKODZONYM FUNKCJONOWANIU UCHA WEWNĘTRZNEGO
- Jan Żera

Upośledzenie słuchu to najczęstsza dolegliwość populacji pracujących. Omówiono zasady percepcji słuchu ludzi zdrowych i z uszkodzeniem odbioru wrażeń słuchowych


Rok wydania: 2001


OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN - wymagania i metody
- D. Augustyńska, D. Pleban, W. Mikulski, P. Tadzik

W opracowaniu przedstawiono analizę wymagań dotyczących oceny i ograniczenia emisji hałasu maszyn oraz metod oceny określonych w dyrektywie 98/37/WE, odpowiednich przepisach krajowych i normach zharmonizowanych z tą dyrektywą. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, producentów i użytkowników maszyn oraz wszystkich osób zajmujących się ochroną przed hałasem w środowisku pracy.


Format: 18 x 25,5 cm - B5
Liczba stron: 261
ISBN: 83-88703-76-5
Rok wydania: 2000


OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI W ŚRODOWISKU PRACY
- red. D. Augustyńska, W. M. Zawieska

Monografia jest kompleksowym opracowaniem zawierającym podstawowe zagadnienia związane z ochroną człowieka przez hałasem i drganiami mechanicznymi - głównymi szkodliwymi czynnikami fizycznymi w środowisku pracy. Przedstawiono w niej podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami w środowisku pracy zawarte w polskich przepisach i normach dostosowanych do przepisów i norm europejskich.


Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 228
ISBN: 83-87354-88-0
Rok wydania: 1999


Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
- red. D. Koradecka

Monografia dotycząca problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ergonomii w pracy.Rok wydania: 1997