Projekty UNIJNE
Streszczenie

Indywidualizacja systemu osłony osobistej

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Indywidualizacja systemu osłony osobistej”

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 

Numer i nazwa Działania:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

 

Numer i nazwa Podziałania:

4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Konsorcjum realizujące projekt:

-     Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX (Lider konsorcjum)

-     Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

-     Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

-     Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.

-     MOTEX Włodzimierz Motyka i Wspólnicy Spółka Jawna

 

Termin realizacji

02.01.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie systemu zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej (System DWKB) skrytego noszenia stanowiącej kompatybilny, dopasowany do ciała użytkownika system przeznaczony do całorocznego użytkowania, dedykowany dla funkcjonariuszek służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym funkcjonariuszkom realizację zadań w różnych warunkach operacyjnych.

Na podstawie analizy potrzeb rynkowych, jak i stale rosnącego udziału kobiet w służbach mundurowych, zdefiniowano wymagania dla przedmiotowego wyrobu ochronnego spełniającego wymagania pod kątem właściwości ochronnych oraz właściwości zapewniających funkcjonariuszkom komfort użytkowania, wynikający głównie z dopasowania wyrobu do sylwetki ciała kobiety.

Zakłada się, że DWKB składać się będzie z podsystemów zaprojektowanych na podstawie przeprowadzonych pomiarów antropometrycznych ciała funkcjonariuszek (przy użyciu skanera 3D). Zastosowanie technologii skanowania 3D w celu jak najdokładniejszego odwzorowania kobiecej sylwetki, umożliwi opracowanie dopasowanego Systemu, zapewniającego pełniejszą funkcjonalność DWKB w obrębie właściwości ochronnych. Efektem projektu będzie wypracowanie nowego rozwiązania osłon osobistych do zastosowań specjalnych, dedykowanych bezpośrednio grupie użytkowników płci żeńskiej.

 

Wartość projektu:  3 423 191,94 zł

w tym kwota dofinansowania ze środków UE:  2 576 485,57 zł

 

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.04-00-0085/18-00 z dnia 14.01.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Etapy realizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu:

 

Etap

Zakres prac badawczych

5

Opracowanie metodyki i procedury laboratoryjnych badań demonstracyjnych modeli systemów DWKB symulujących warunki rzeczywiste.

Laboratoryjne badania ergonomii i badania użytkowe modeli systemów DWKB z zastosowaniem symulacji warunków rzeczywistych.

Opracowanie rekomendacji do optymalizacji procesu wytwarzania DWKB oraz poszczególnych podsystemów pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania w aspekcie wyeliminowania zagrożeń wtórnych w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych.

10

Weryfikacja ankiet oceny systemów DWKB przez funkcjonariuszki po symulacji czynności służbowych w trakcie laboratoryjnych badań ergonomicznych i użytkowych.

Przeprowadzenie laboratoryjnych badań ergonomicznych i użytkowych partii prototypowej systemu DWKB z zastosowaniem symulacji warunków rzeczywistych.

Przeprowadzenie badań użytkowych partii prototypowej systemów DWKB w warunkach rzeczywistych.

Opracowanie rekomendacji do optymalizacji procesu wytworzenia partii prototypowej systemów DWKB.

 

Kierownik prac badawczych ze strony CIOP-PIB: mgr inż. Krzysztof Łężak

 Okres realizacji: 02.01.2019 – 30.09.2022