Projekty UNIJNE
Streszczenie

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Streszczenie projektu:


INFORMACJE NT. REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Tytuł Projektu 

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska. 

Podstawa prawna

Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-00-006/08-00 z dnia 16.12.2008 r.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Termin realizacji

28.02.2007 r. - 30.11.2013 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania

15 450 000 zł, w tym CIOP-PIB: 782 860,54 zł

Wykonawcy:

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę partnerstwa w konsorcjum badawczym.
Lider Projektu: Instytut Włókiennictwa
Partnerzy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska.

Cel ogólny:

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży włókienniczej i poprawę bezpieczeństwa indywidualnego.

Cel projektu:

Ogólnym celem podjętego projektu badawczego jest opracowanie i dostarczenie przedsiębiorcom nowego i innowacyjnego rozwiązania w postaci barierowych materiałów nowej generacji  chroniących  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska oraz kreowanie popytu na to rozwiązanie.

Szczegółowe informacje nt. projektu: www.envirotex.plOkres realizacji: 28.02.2007 – 30.11.2013