Obowiązki pracodawców mikro i małych firm handlu detalicznego w zakresie bhp

 

Obowiązki pracodawców mikro i małych firm handlu detalicznego w zakresie bhp

 

    I. Obowiązki prewencji bezpośredniej 

 

         1.  Obowiązki i wymagania dotyczące obiektów budowlanych

         2. Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń

         3. Obowiązki i wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń pracy

         4. Obowiązki i wymagania dotyczące temperatury i wentylacji w pomieszczeniach pracy

         5. Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

         6. Obowiązki związane z organizacją stanowisk pracy i ich wyposażeniem

             6.1   Organizacja stanowisk pracy
             6.2   Wyposażenie sklepów

         7. Obowiązki związane z procesem pracy
             Przemieszczanie towarów

         8. Obowiązki związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami

         9. Obowiązki związane ze szkoleniem i informowaniem pracowników

       10. Obowiązki związane z dostarczaniem odzieży i obuwia roboczego
              oraz środków ochrony indywidualnej
      11. Obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowego i wskazania dotyczące ich realizacji

 

     II. Obowiązki prewencji pośredniej

       1. Powoływanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

       2.  Konsultacje
       3.   Powołanie zespołów powypadkowych

       4.  Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania
            działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników