BHP w małych placówkach handlu detalicznego

 

Działania w zakresie bhp dla mikro i małych przedsiębiorstw handlu detalicznego na przykładzie małych sklepów spożywczych i małych sklepów z artykułami przemysłowymi

 

Autor opracowania: mgr inż. Józef Gierasimiuk (CIOP-PIB), 2015

 

Spis treści

 

  1. Tendencje zmian w handlu detalicznym w ostatnich latach
  2. Struktura sklepów z artykułami żywnościowymi i nie żywnościowymi
  3. Instytucje wspomagające mikro i małe firmy handlu detalicznego.
  4. Podstawowe zadania i czynności pracowników mikro i małych firm handlu detalicznego
  5. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe i ich następstwa w mikro i małych firmach handlu detalicznego
  6. Charakterystyka przepisów prawnych dotyczących mikro i małych firm handlu detalicznego.
  7. Obowiązki pracodawców mikro i małych firm handlu detalicznego w zakresie bhp dotyczące: obiektów i pomieszczeń pracy, organizowania i wyposażania stanowisk pracy oraz dostawy eksponowania i sprzedaży artykułów spożywczych i i przemysłowych oraz badań profilaktycznych, szkolenia i informowania pracowników i dostarczania im odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej a także wykonywania obowiązków służby bhp, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków, konsultacji z pracownikami.
  8. Przepisy i zasady bhp przy wykonywaniu prac w mikrofirmach handlu detalicznego ograniczające ryzyko zawodowe związane z poszczególnymi zagrożeniami (mechanicznymi, elektrycznymi, elektrycznymi, oświetleniem, mikroklimatem, biologicznymi ,chemicznymi, ergonomicznymi, pożarowymi) – listy kontrolne
  9. Przepisy i normy.

10. Bibliografia