Struktura branżowa sklepów z artykułami żywnościowymi i nie żywnościowymi

 

Struktura branżowa sklepów z artykułami żywnościowymi i nie żywnościowymi

 

Ze wkazanego wyżej raportu [ ] wynika, że: w 2013 r. na ogólną liczbę 353 562 sklepów w Polsce składało się:

  • 118 807 sklepów z artykułami żywnościowymi, które stanowiły 33,6% ogółu sklepów (w 2009 r. - 35,1%),
  • 74 920 sklepów z artykułami nieżywnościowymi z 21,2% udziałem (w 2009 r. 21,6%),
  • 15 554 sklepów z pojazdami mechanicznymi, które stanowiły 4,4% (w 2009 r. 3,4%),
  • 144 281 sklepów pozostałych z 40,8% udziałem {w 2009 r. 40,0%).

   W strukturze sklepów od wielu lat utrzymuje się bardzo wysoki udział tzw. sklepów pozostałych, obejmujących uniwersalną ofertę asortymentową, o bardzo zróżnicowanych proporcjach poszczególnych branż, z często trudną do zidentyfikowania strategią asortymentowo-cenowo-usługową. W 2013 r. ich liczebność nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z 2012 r. (144 281, wobec 144 330).

   W 2013 r. wśród 118807 sklepów z artykułami żywnościowymi najwię­cej było ogólnospożywczych (89 028), których liczba zmniejszyła się o l, l % w porównaniu z 2012 r. Od 2009 r. systematycznie zmniejsza się ich udział w strukturze sklepów z artykułami żywnościowymi (rys. 1). Rośnie natomiast udział wyspecjalizowanych sklepów z żywnością - z 21,2% w 2009 r. do 25,1% w 2013 r. Jest to wynik zastosowania przez przedsiębiorstwa handlowe nowych koncepcji asortymentowych, będących odpowiedzią na różnicujące się zapotrzebowanie konsumentów na artykuły żywnościowe i oczekiwanie na oryginalne, nowe produkty oraz duży wybór, a tak­że fachowe porady przy zakupie.

 

 

 

Rys.1 Struktura sklepów z artykułami żywnościowymi w latach 2009-2013

 

   W 2013 r. w porównaniu z 2012 r. zwiększyła się liczebność sklepów rybnych oraz piekarniczo-ciastkarskich, jednak wciąż największy udział w strukturze sklepów z artykułami żywnościowymi mają sklepy mięsne (9,2%) i piekrniczo-ciastkarskie (6,8%), których udziały w strukturze skle­pów z artykułami żywnościowymi wzrosły w porównaniu z 2009 r.

   Udział sklepów z artykułami nieżywnościowym i w strukturze sklepów w Polsce jest dość stabilny i oscyluje w ostatnich latach w granicach 21-21,6%. Struktura branżowa tych sklepów także nie wykazuje istotnych zmian (rys.2). Największy udział mają sklepy odzieżowe (45,4% w 2013 r, wo­bec 45,2% w 2009 r.). Zmniejsza się natomiast nieznacznie udział sklepów z RTV oraz AGD, a także sklepów z meblami i oświetleniem, które mają silną konkurencję w postaci sieci wielko powierzchniowych obiektów han­dlowych, z szerokim asortymentem tych produktów oferowanych po niskich cenach.

 

 

Rys. 2 Struktura sklepów z, artykułami nieżywnościowymi w latach 2009-2013