Obciążenie fizyczne rolników

 

Obciążenie fizyczne rolników jest definiowane w niniejszej metodzie za pomocą 4 dwustopniowych pytań (czyli „w jakim stopniu występuje?” i „jak bardzo przeszkadza?”), dotyczących pozycji ciała, pracy powtarzalnej i transportu ręcznego. Pytania dotyczą:

 • Występowania pochylonej pozycji ciała podczas pracy powyżej 4 godzin na dobę
 • Wykonywania powtarzających się czynności powyżej godzin na dobę
 • Podnoszenia ładunków (10-20 kg lub powyżej 20 kg).

Przykład pytania:

W jakim natężeniu występuje pochylona pozycja ciała podczas pracy powyżej 4 godzin dziennie?

 1. W ogóle
 2. Rzadko
 3. Czasami
 4. Często
 5. Bardzo często

Jak bardzo przeszkadza pochylona pozycja ciała podczas pracy powyżej 4 godzin dziennie?

 1. W ogóle
 2. W małym stopniu
 3. Średnio
 4. Mocno
 5. Bardzo mocno

W dalszej części pytania dotyczą dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, które są miarą i skutkiem obciążenia fizycznego. Pytania te zostały przedstawione graficznie w formie schematu człowieka z zaznaczonymi poszczególnymi częściami ciała, na którym respondent ma wskazać bolące miejsca. Odczuwane problemy mięśniowo-szkieletowe określane są w okresie ostatniego tygodnia i roku. Rolnik zapytany jest także o bóle mięśniowo-szkieletowe odczuwane w ciągu ostatniego roku, które uniemożliwiały wykonywanie typowejpracy.