Jak stosować metodę?

 

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu uzyskuje się poprzez przeprowadzenie wywiadu kontrolowanego, czyli zadając pytanie bezpośrednio rolnikowi. Wywiad mogą przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie niniejszego kwestionariusza, tak by wyjaśnić wątpliwości lub niejasności przy odpowiedziach rolników. Ponadto ważne jest, by wszystkie odpowiedzi zostały zaznaczone i by nie pominięto żadnego z pytań. Jeżeli planowane są analizy statystyczne, wówczas w przypadku braków odpowiedzi rolnika należy wykluczyć cały jego kwestionariusz (tj odpowiedzi).

Respondenci, którzy nie ulegli wypadkowi, odpowiadają tylko na część pytań dotyczącą wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwa, tj. do pytania „Jak ocenia Pani / Pan swoją wiedzę na temat technik prawidłowego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów oraz ograniczeń, limitów odnośnie przenoszonej masy przedmiotu?”.

Większość pytań dotycząca „Warunków pracy” składaja się z dwóch części. W pierwszej części respondent jest pytany o natężenie występowania danego czynnika, a w drugiej części o to jak bardzo ten czynnik mu przeszkadza. Każde pytanie posiada możliwość odpowiedzi w skali 5-stopniowej.

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego. W dalszej części wymieniono czynniki dotyczące poszczególnych obciążeń.