Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego

 

Na podstawie wybranych pytań można dokonać częściowej oceny obciążenia jednostki, tj. dla jednej osoby. Wskaźnik uzyskany w wyniku przemnożenia obu liczb odpowiedzi w zakresie obciążenia fizycznego (pytania 10-13), a następnie zsumowanie tych wskaźników z wymienionych wyżej 4 pytań, może przyjmować wartości od 4 do 100. Ocenę obciążenia fizycznego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wartość wskaźnika Obciążenie fizyczne
4-36 Małe
37-68 Średnie
69-100 Duże

Obciążenie psychiczne określone w podobny sposób jak opisano wyżej obciążenie fizyczne, czyli po przemnożeniu i zsumowaniu wskaźników w zakresie pytań od 17 do 21 oraz dodaniu wartości odpowiedzi z pytania 22 (możliwe odpowiedzi od 1 do 5) można otrzymać wartości od 6 do 130. Ocenę obciążenia psychicznego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wartość wskaźnika Obciążenie psychiczne
6-47 Małe
48-88 Średnie
89-130 Duże

Ocenę obciążenia środowiskowego można przeprowadzić w podobny sposób jak opisano wyżej obciążenie fizyczne czy psychiczne, czyli po przemnożeniu i zsumowaniu wskaźników w zakresie pytań od 24 do 36 można otrzymać wartości od 13 do 325. Ocenę obciążenia środowiskowego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wartość wskaźnika Obciążenie środowiskowe
13-117 Małe
118-221 Średnie
222-325 Duże

Pytań w zakresie obciążenia organizacyjnego jest stosunkowo więcej w porównaniu do poprzednich grup pytań. Pytania od 37 do 50 składają się z dwóch części pytań o natężenie i uciążliwość danego czynnika, przy czym oceny obu zawierają się w skali od 1 do 5. Po przemnożeniu odpowiedzi, czyli obu tych wartości otrzymujemy wskaźnik z wartości od 1 do 25 dla każdego czynnika. Podsumowując otrzymane wskaźniki otrzymamy wartość od 14 do 350. Ocenę obciążenia organizacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wartość wskaźnika Obciążenie organizacyjne
14-126 Małe
127-238 Średnie
239-350 Duże

Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego badanej populacji

Oceny dokonuje się na podstawie wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych w badanej populacji, czyli przeanalizowanych statystycznie odpowiedzi rolników zgodnie z opisaną metodyką poprzez zastosowanie analizy statystycznej (np. regresji logistycznej).

Więcej na: „Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)”