Zbiór buraków i marchwi

 

Zbiór buraków

Najbardziej ekonomiczny i bezpieczny jest jednoetapowy zbiór buraków kombajnem, gdyż umożliwia jednoczesne ogławianie i wyorywanie. Bardziej złożony, kosztowny i niebezpieczny jest zbiór dwuetapowy, gdzie ogławianie jest procesem poprzedzającym wyorywanie za pomocą wyorywaczy. Najwięcej czynności wykonuje się podczas zbioru trzyetapowego. Pierwszym etapem jest  mechaniczne lub ręczne ogłowienie buraków, następnie wykopanie wyorywaczem bądź kopaczką układającą buraki w jeden rząd, a w końcu załadowanie buraków ładowaczem podbierającym na jadącą obok przyczepę. Użytkowanie wielu maszyn potęguje zagrożenia wypadkowe, a opady atmosferyczne i praca po zmierzchu utrudniają i tak niebezpieczną pracę.

Zdarza się, a zależy to od stanowiska, na jakim rosły buraki, że po zbiorze muszą być one doczyszczone z ziemi. Odbywa się to zwykle po kilkudniowym składowaniu w pryzmach. Po obsuszeniu i doczyszczeniu buraki są ładowane na środki transportu. Pewnym uproszczeniem tego procesu jest wykorzystanie czyszczarko-ładowarek.

W celu zmniejszenia strat masy  i  zawartości cukru pryzmy buraczane powinny być przykryte włókniną i mieć 2,5 – 3,0 m wysokości i 7 – 8 m szerokości. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego pryzmy powinny być usytuowane nie bliżej niż 2 m od pobocza drogi.

Należy zwracać uwagę na to, by maszyny do zbioru buraków, tj. ciągniki, ogławiacze, wyorywacze, kombajny, czyszczarko-ładowacze, były obsługiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie. Bezwzględnie nie należy dopuszczać do tych prac dzieci.

Maszyny używane do zbioru buraków mają duże gabaryty. Po drogach należy przewozić je w układzie transportowym, po zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem uniesionych zespołów roboczych. Krótki dzień powoduje, że powrót z pola odbywa się po zmierzchu, dlatego zamontowanie dodatkowego oświetlenia  poprawia bezpieczeństwo operatora i innych użytkowników dróg. Na maszynach w żadnym wypadku nie można przewozić ludzi.

Zbiór marchwi

Technologie zbioru marchwi i buraków są bardzo podobne. Używane są też podobne maszyny. Najczęściej stosowany jest również jednoetapowy zbiór kombajnem.

Rośliny okopowe transportuje się najczęściej zaraz po zbiorze w miejsce składowania lub do punktu skupu. Do transportu są używane samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze z przyczepami. Transport liści i korzeni roślin okopowych powinien być tak zorganizowany, aby nie było przestojów. Należy go również skorelować z pracą ogławiaczy i kombajnów.


Dzięki zastosowaniu napędów hydraulicznych zespołów roboczych wyeliminowano wiele zagrożeń związanych z obsługą kombajnu do zbioru marchwi

Dużym usprawnieniem pracy jest zastosowanie przyczep samowyładowczych i wywrotek oraz maszyn ułatwiających przeładunek, np. zgarniaczy, ładowaczy specjalnych samojezdnych i uniwersalnych oraz innych urządzeń przeładunkowych.