Zbiór ziemniaków


Jakość zebranych ziemniaków oraz wykonanie mechanicznego zbioru w dużej mierze zależą od właściwego przygotowania plantacji. Polega ono na zniszczeniu łęcin i chwastów w terminie 1–3 tygodni przed zbiorem.

Niszczenie łęcin i przygotowanie plantacji ziemniaków do zbioru przeprowadza się najczęściej mechanicznie, za pomocą rozdrabniaczy, lub chemicznie, stosując oprysk preparatami niszczącymi łęty. Często stosuje się niszczenie mechaniczne i chemiczne jednocześnie, jako jeden zabieg.

Podczas niszczenia łęcin metodami mechanicznymi należy pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu rozdrabniaczy. Powinny one mieć kompletne osłony zarówno części roboczych i ruchomych elementów napędów, jak i wałów przegubowo-teleskopowych. W odległości 50 m od pracującej maszyny nie powinni przebywać ludzie. Podczas niszczenia metodami chemicznymi należy przestrzegać tych samych zasad, które obowiązują podczas wykonywania oprysków, a przede wszystkim stosować odzież ochronną i odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.


Przeniesienie napędu wałem przegubowo-teleskopowym z uszkodzoną osłoną  jest bardzo niebezpieczne. Niejednokrotnie zakończyło się ciężkim urazem, a nawet śmiercią pracujących osób ubranych w zbyt luźną odzież


Po przygotowaniu plantacji do zbioru i po osiągnięciu pełnej dojrzałości bulw przystępuje się do mechanicznego zbioru ziemniaków. Na małych plantacjach do tego celu najczęściej używa się kopaczek jedno- lub dwurzędowych, jednak są to maszyny mało wydajne. Zastosowanie do zbioru ziemniaków kombajnu trzykrotnie zmniejsza pracochłonność w stosunku do dwuetapowego zbioru kopaczkami. Jest także bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne, gdyż osoby pracujące na kombajnie są w mniejszym stopniu narażone na działanie czynników mechanicznych. Jednym z podstawowych wymogów podczas zbioru ziemniaków kombajnem jest zapewnienie możliwości komunikowania się obsługi pracującej na pomoście roboczym kombajnu z operatorem ciągnika. W tym celu niektórzy montują np. dzwonki elektryczne.

Obsługa maszyn do zbioru ziemniaków polega głównie na ich czyszczeniu i kontroli stanu technicznego z uwagi na tępiące się lemiesze, wyciągnięte przenośniki i wyginające się pręty przenośników. Po wykonaniu czynności obsługowych należy zawsze założyć osłony zabezpieczające ruchome części i przekładnie. Poziomowanie oraz ustawianie lemieszy na odpowiednią głębokość roboczą można wykonywać dopiero podczas postoju, po zatrzymaniu ciągnika.

Należy pamiętać, że czynności obsługowych i regulacji maszyn do zbioru ziemniaków, podobnie jak innych maszyn, nie można wykonywać w czasie ich pracy i ruchu, a także wówczas, gdy pracuje silnik ciągnika współpracującego. Ludziom przebywającym między ciągnikiem a współpracującą maszyną może grozić przejechanie i ciężkie urazy ciała.