Sadzenie

 

Mechanizację sadzenia umożliwiają sadzarki do ziemniaków przyczepiane, półzawieszane i zawieszane na TUZ ciągnika.

Duży wpływ na jakość sadzenia oraz wydajność pracy ma właściwe przygotowanie, ustawienie i wyregulowanie sadzarek, a także właściwe przygotowanie sadzeniaków, które powinny mieć w miarę jednakową wielkość i kształt, a także nie powinny być zanieczyszczone. W sadzarkach do ziemniaków należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość działania zespołów sadzących. Kontrolę stanu technicznego i wszelkie regulacje oraz napełnianie zbiorników sadzeniakami można wykonywać jedynie w czasie postoju, po wyłączeniu silnika ciągnika. Po zakończeniu pracy sadzarkę należy dokładnie oczyścić z ziemi i chwastów, umyć i zakonserwować zgodnie z zaleceniami producenta. Sprzęt przechowuje się pod zadaszeniem, w sposób uniemożliwiający jego przewrócenie się i zapewniający łatwość obsługi przy agregowaniu z ciągnikiem.

Sadzarki z osłoniętymi zespołami wysadzającymi uniemożliwiają manipulowanie rękami przy aparatach wysadzających w czasie sadzenia. Dzięki zamontowanym osłonom udaje się wyeliminować wypadki przy pracy.


Sadzarki z osłoniętymi zespołami wysadzającymi


Pomimo ostrzeżeń są jednak nadal użytkowane sadzarki z nieosłoniętymi urządzeniami wysadzającymi. Wielu osobom, szczególnie dzieciom
i młodzieży, które ulegają wypadkom podczas prób strącania nadmiaru sadzeniaków z kubków wysadzających, grozi trwałe kalectwo, najczęściej utrata  palców lub dłoni.
Przy uprawie buraków i marchwi stosowane są siewniki precyzyjne, których eksploatacja jest bezpieczna pod warunkiem przestrzegania ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i umieszczonych na maszynach, dotyczących bezpiecznego agregowania z ciągnikiem i użytkowania.


Sadzarki z nieosłoniętymi urządzeniami wysadzającymi


Uprawa międzyrzędowa

Dzięki uprawie międzyrzędowej możliwe jest spulchnianie i przewietrzanie gleby w międzyrzędziach, niszczenie chwastów, obsypywanie roślin w celu łatwiejszego zawiązywania kłębów, a także zapewnienie właściwej odległości między roślinami. Można ją przeprowadzić dokładnie i bez uszkodzenia roślin tylko wtedy, gdy przestrzega się zasady zgodności rzędów siewnika lub sadzarki z rozstawem zespołów roboczych do uprawy międzyrzędowej. Narzędziami najczęściej stosowanymi przy tej uprawie są: wieloraki, wały kolczaste i strunowe, pielniki, obsypniki, brony chwastowniki, kultywatory oraz przerzedzarki i przecinaki. Czasami, w zależności od rodzaju gleby, są one agregowane w zestawy uprawowe. Przy wykonywaniu zabiegów uprawy międzyrzędowej należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa jak podczas wykonywania innych zabiegów uprawowych. Trzeba jednak pamiętać, że wykonywanie jakichkolwiek czynności obsługowych przy narzędziu uniesionym na podnośniku hydraulicznym ciągnika zagraża bezpieczeństwu obsługującego, dlatego należy wykonywać je po opuszczeniu na podłoże bądź zastosować stabilne podpory stałe.