Przechowywanie słomy


Słomę składuje się w stodołach, na poddaszach użytkowych budynków inwentarskich, w stogach i stertach.

 


Przykład składowania słomy na polu


Przy składowaniu na poddaszach użytkowych budynków inwentarskich należy pamiętać o zabezpieczeniu otworów, przez które jest podawana sprasowana w kostki słoma. Skutecznie zabezpieczają przed upadkiem z wysokości odpowiednio stosowane bariery.

 


Zabezpieczenie otworów barierami chroniącymi przed upadkiem


Słoma sprasowana w kostki i złożona w niedbały sposób w sterty może stanowić bardzo duże zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kostki wyciągane są od dołu. Zagrożeniem są wówczas pozostałe kostki, spadające z góry.