Zbiór zbóż


Obecnie najczęściej stosuje się zbiór jednoetapowy z użyciem kombajnów zbożowych. Ich prawidłowa eksploatacja wymaga dużej wiedzy. Do obsługi mogą przystąpić jedynie osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Niedozwolone jest korzystanie z pomocy dzieci podczas pracy kombajnem.

Upadek dziecka z podestu kombajnu pod koła lub na przyrząd żniwny może skończyć się okaleczeniem, a nawet śmiercią, ale już samo przebywanie w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury nie jest obojętne dla zdrowia. Podobne zagrożenia dotyczą również dorosłych.


Angażowanie dzieci do prac przy żniwach stwarza niebezpieczeństwo wypadku


Przejazd kombajnem po drogach publicznych wymaga zachowania wzmożonej ostrożności, gdyż gabaryty kombajnu, który zajmuje prawie całą szerokość jezdni, utrudniają jazdę innym użytkownikom dróg.


Szerokość kombajnu sprawia, że stanowi on utrudnienie ruchu drogowego


Wszelkie regulacje i czynności związane z obsługą techniczną, zakładanie i demontowanie listwy tnącej oraz wymianę uszkodzonych elementów można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyny, po wyłączeniu napędu, całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów i zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem przyrządu żniwnego.

Należy zwracać szczególną uwagę na to, by wszystkie ruchome części i przekładnie maszyny były osłonięte wymaganymi osłonami. W celu wyeliminowania przypadkowych skaleczeń zapasową listwę tnącą przewozi się w osłonie.
W czasie pracy maszyny przed zespołem tnącym lub pomiędzy maszyną a współpracującym ciągnikiem nie mogą przebywać ludzie.

Kombajnów zbożowych nie należy używać jako maszyn stacjonarnych do omłotu. Jest to dopuszczalne dopiero po zdemontowaniu przyrządu żniwnego i zamontowaniu w to miejsce specjalnego urządzenia podającego zboże. Praca nie może odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na duże zapylenie, a w pobliżu musi być dostępny sprawny sprzęt gaśniczy.