Zasady higieny

 

Zasady higieny przy stosowaniu środków ochrony roślin

  • spożywanie posiłków, picie napojów i palenie tytoniu jest dopuszczalne jedynie podczas przerw w pracy, w miejscu oddalonym co najmniej 50 m od terenu, na którym przeprowadzano chemizację, po uprzednim zdjęciu odzieży ochronnej, umyciu rąk i twarzy czystą wodą z mydłem i przepłukaniu ust i nosa czystą wodą
  • po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć czystą ciepłą wodą z mydłem i zmienić odzież na czystą
  • odzież stosowana przy chemizacji nie może być używana do pracy w gospodarstwie, zwłaszcza przy obsłudze zwierząt
  • do pracy ze środkami ochrony roślin nie należy przystępować w stanie złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu
  • wszelkie objawy złego samopoczucia po pracy w kontakcie ze środkami chemicznymi należy bezwzględnie zgłaszać lekarzowi. Udostępnienie lekarzowi etykiety stosowanego środka chemicznego umożliwi podjęcie skutecznego leczenia.