Ochrona roślin

 

W praktyce produkcji rolnej stosowane są różnorodne metody ochrony roślin:

  • biologiczna, z wykorzystaniem pewnych organizmów drapieżnych do niszczenia gatunków niepożądanych
  • agrotechniczna, polegająca na stosowaniu odpowiedniego zmianowania i właściwych odmian uprawowych, odpowiedniego nawożenia i uprawy gleby oraz przestrzeganiu terminów zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych
  • mechaniczna, z wykorzystaniem narzędzi i maszyn uprawowych, a także łapek, przynęt zwalczanych szkodników, chwytaczy owadów
  • fizyczna, polegająca na wykorzystaniu wysokiej temperatury do dezynfekcji ziarna i gleby oraz promieni nadfioletowych i podczerwonych do zwalczania owadów i chorób grzybowych
  • chemiczna, polegająca na użyciu preparatów chemicznych do zwalczania szkodników, chorób i chwastów.


Najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej popularna jest metoda chemiczna z zastosowaniem pestycydów. Należy pamiętać, że wszystkie pestycydy są bardziej lub mniej niebezpieczne, ponieważ:

  • charakteryzują się dużą aktywnością biologiczną, tzn. działają toksycznie na różne organizmy szkodników, ale niestety również na ludzi, zwierzęta domowe i żyjące dziko
  • mają zdolność kumulowania się w organizmach żywych
  • przemieszczają się w glebie, wodzie i powietrzu, zagrażając skażeniem środowiska naturalnego
  • stosuje się je masowo i są praktycznie dostępne bez ograniczeń.


Przed rozpoczęciem pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją ich stosowania.

Postać środków chemicznych decyduje o potrzebie dodatkowego przygotowania do wykonania zabiegu. Nie wymagają przygotowania preparaty pyliste, suche zaprawy nasienne i granulaty. Natomiast przygotowuje się do przeprowadzenia zabiegów roztwory, emulsje, proszki zawiesinowe i pasty.

Podczas pracy ze środkami ochrony roślin w formie stężonej należy chronić drogi oddechowe, skórę i oczy.


Zestaw odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej


Przy wszelkich pracach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin należy używać odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. W skład kompletu odzieży i środków ochrony indywidualnej wchodzą: ubranie chroniące przed ciekłymi środkami ochrony roślin (spodnie, bluza i kapelusz typu rybackiego lub kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe, rękawice gumowe lub igielitowe, okulary ochronne lub ekran ochronny, półmaski lub maski. Niektóre firmy produkujące opryskiwacze dołączają do nich takie zestawy jako standardowe wyposażenie.