Uprawa gleby

 

Uprawa polega na odwracaniu, kruszeniu, spulchnianiu i przemieszaniu gleby.

Do zasadniczego przygotowania gleby służą pługi, w tym z pogłębiaczami, obracalne, talerzowe i podorywkowe. Do uprawy roli mogą być wykorzystywane również pługofrezarki i glebogryzarki oraz narzędzia doprawiające glebę: włóki, brony zębowe, talerzowe, specjalne (sprężynowe, chwastowniki i wahadłowe), a także kultywatory, spulchniacze obrotowe i wały.

Trudno sobie wyobrazić nowoczesne gospodarstwo rolne bez maszyn i mechanizacji. Chcąc osiągać jak największe plony, ograniczyć koszty i robociznę, nie można zapominać o właściwym płodozmianie, odpowiednim nawożeniu oraz prawidłowej uprawie roli, które umożliwią utrzymanie właściwej struktury i kultury gleby. W związku z tym w dużych gospodarstwach rolnicy coraz częściej wykorzystują agregaty uprawowe (połączenie kilku narzędzi uprawowych), które znacznie skracają czas pracy, a dzięki ograniczeniu liczby przejazdów ciągnikiem zmniejszają koszty uprawy.


Agregaty uprawoweNiewłaściwe połączenie maszyny z ciągnikiem i jej nieprawidłowe ustawienie mogą stać się przyczyną awarii i nieszczęśliwych wypadków podczas pracy. Również przebywanie ludzi pomiędzy ciągnikiem a maszyną, a szczególnie stawanie bądź jazda na belce polowej, ramie lub zaczepie maszyny może skończyć się upadkiem pod współpracującą maszynę bądź przygnieceniem i prowadzić do ciężkich urazów, a nawet śmierci.

Przed przystąpieniem do pracy przy uprawie roli należy dobrze wypoziomować narzędzia, zarówno w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym. Ułatwia to pracę i daje gwarancję prawidłowego wykonania zabiegu.

Należy także pamiętać, że obsługę i regulację zespołów roboczych można wykonywać bezpiecznie dopiero po opuszczeniu agregatu na podłoże i unieruchomieniu silnika ciągnika i elementów aktywnych, jeśli agregat jest wyposażony w takie elementy.

Ostrzeżeniem przed niewłaściwymi zachowaniami przy uprawie i nawożeniu gleby oraz przy obsłudze bieżącej sprzętu mogą być wypadki, jakie zdarzają się podczas tych prac. Oto przykłady:

    1. w czasie naprawiania pługa rolnik próbował zdemontować lemiesz, posługując się przecinakiem i młotkiem. W trakcie tej pracy doszło do odbicia przecinaka – uderzenie w oko spowodowało pęknięcie gałki ocznej i złamanie kości twarzoczaszki
    2. wsiadając do stojącego na wzniesieniu ciągnika, sprzężonego z rozsiewaczem nawozów, rolnik potknął się, a ratując się przed upadkiem, chwycił za dźwignię zaciągniętego hamulca ręcznegoi zwolnił go. Spowodowało to staczanie się ciągnika z pochyłości. Rolnik nie zdążył uskoczyć i został przejechany przez tylne koło.
    3. po skończonej pracy rolnik włączył napęd przenośnika podłogowego oraz adaptera rozrzutnika, wszedł na maszynę i oczyszczał ją miotłą z resztek obornika. Zginął uderzony łopatami rozrzutnika.