Nawożenie obornikiem

 

Obornik zastosowany jako nawóz nie tylko wzbogaca glebę, lecz także poprawia jej strukturę. Maszyny, które stosuje się do nawożenia obornikiem, to różnego rodzaju rozrzutniki (jednoosiowe, dwuosiowe, z adapterem rozrzucającym skonstruowanym w układzie poziomym lub pionowym).

Przy obsłudze rozrzutników obornika należy pamiętać o systematycznym sprawdzaniu stanu technicznego wszystkich połączeń, osłon przy wałach przegubowo-teleskopowych, przekładniach napędu przenośnika podłogowego i przekładni adaptera, a także sposobu zamocowania siatki zabezpieczającej traktorzystę przed uderzeniami bryłą nawozu lub innymi twardymi przedmiotami, które mogą znaleźć się w oborniku. Czynności obsługowe: smarowanie, mycie i czyszczenie oraz regulacje, należy wykonywać po wyłączeniu napędu i unieruchomieniu silnika ciągnika.

Po zatrzymaniu i unieruchomieniu zestawu na polu, rolnik powinien dokonać przeglądu i regulacji maszyny przed wznowieniem pracy.

Po zakończeniu roztrząsania obornika rozrzutnik należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą, osuszyć i nasmarować zgodnie z instrukcją obsługi.


Narzędzia wspomagające prace związane z nawożeniem

Maszynami, które stosuje się przy załadunku obornika na rozrzutnik, są ładowacze: czołowe samojezdne, zawieszane lub stacjonarne, a także montowane na przód ciągnika.

Obsługa ładowaczy mających napęd i sterowanie hydrauliczne wymaga znajomości instrukcji, która wskazuje warunki bezpiecznej eksploatacji tych maszyn. Podstawowe czynności obsługowe ładowaczy to: smarowanie, sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniku, sprawdzanie stanu przewodów olejowych i połączeń, usuwanie przecieków oleju przy połączeniach przewodów.


Ładowacze czołowe zamontowane na ciągnikach