Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt

 

 • W budynkach inwentarskich powinien zawsze panować porządek. Nie wolno zastawiać przejść i korytarzy. Przechowywanie w jednym miejscu ręcznych narzędzi (wideł, szpadli, szufli, grabi, mioteł, zgarniaczy odchodów i innych) ułatwia pracę oraz zapobiega powstawaniu urazów w wyniku przypadkowego zetknięcia się z ostrymi narzędziami pozostawionymi w nieładzie.

 


Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach inwentarskich w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo pracy

 

 • Niedopuszczalne jest umieszczanie progów w otworach drzwiowych pomieszczeń gospodarskich.
 • Nieobudowane otwory w stropach, służące do zrzucania pasz, powinny być zabezpieczone listwą przypodłogową o wysokości minimum 15 cm i poręczami na wysokości 1,1 m.
 • Wszystkie uszkodzenia podłoża budynków inwentarskich (pęknięcia, wgłębienia i dziury) należy na bieżąco naprawiać, a zbędne przedmioty, wystające z podłóg, ścian, przegród i sufitów (np. gwoździe, druty) – natychmiast usuwać.
 • Powierzchnia stanowisk dla zwierząt powinna być na tyle duża, by możliwy był swobodny dostęp do nich podczas obsługi.
 • Zwierzęta gospodarskie, a szczególnie buhaje, powinny w miarę możliwości obsługiwać stale te same osoby.
 • Przy obsłudze buhajów w wieku powyżej roku nie powinny pracować kobiety i młodociani oraz osoby słabe fizycznie i niepełnosprawne.
 • Do prowadzenia krów należy używać łańcuchów, linek i powrozów, które w razie szarpnięcia przez zwierzę nie spowodują okaleczenia rąk lub innych urazów.
 • Aby chronić się przed chorobami odzwierzęcymi, należy:
  • podczas pracy ze zwierzętami chorymi lub podejrzanymi o chorobę przenoszoną na ludzi, stosować odpowiedni sprzęt ochronny (rękawice gumowe, buty gumowe, półmaski)
  • przed pracą ze zwierzętami lub po jej zakończeniu zdezynfekować wszelkie skaleczenia odkrytych części ciała (rąk, nóg, głowy) i zabezpieczyć je odpowiednimi opatrunkami
  • w przypadku skaleczeń przedmiotami zanieczyszczonymi ziemią lub obornikiem, a także pogryzienia przez chore zwierzę, natychmiast zgłosić się do lekarza
  • przed spożyciem posiłku lub zapaleniem papierosa myć ręce środkiem dezynfekującym
  • w gospodarstwie domowym nie korzystać z naczyń służących do pojenia lub karmienia zwierząt
  • w pomieszczeniach dla zwierząt przeprowadzać okresową deratyzację i dezynsekcję
  • zwierzę chore na chorobę przenoszącą się na ludzi odizolować od reszty stada, wezwać służby weterynaryjne i ściśle wykonywać ich zalecenia
  • osoby mające kontakt z chorymi zwierzętami poddać badaniu lekarskiemu.