Przygotowanie pasz treściwych

 

W żywieniu koni jako pasze treściwe stosuje się ziarno zbóż i mieszanki mineralno-witaminowe. 

W pomieszczeniach, w których jest przygotowywana pasza, występuje duże zapylenie, dlatego podczas czynności związanych z jej przygotowaniem (szczególnie śrutowaniem) należy stosować maski ochronne, a ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń - ochronniki słuchu. Nieużywanie środków ochrony układu oddechowego może również w tym przypadku prowadzić do powstawania poważnych schorzeń górnych dróg oddechowych, a  niestosowanie ochronników słuchu - do jego utraty. 

Okazuje się, że lepiej przyswajalne dla zwierząt jest ziarno zgniecione, Zaleca się jego stosowanie w żywieniu koni również dlatego, że gniotowniki nie powodują tak dużego zapylenia jak śrutowniki. 

Do transportu paszy w stajniach używane są głównie wózki paszowe i wiadra. Zagrożenia związane z transportem wynikają z konieczności dźwigania ciężarów i poruszania się po śliskim i nierównym podłożu. 

W pomieszczeniach, gdzie są przechowywane i przygotowywane pasze treściwe, ze względów na bezpieczeństwo, w tym również przeciwpożarowe, niedozwolone jest prowadzenie prac naprawczych urządzeń elektrycznych, prac spawalniczych oraz używanie ognia otwartego i palenie tytoniu, a także składowanie i przechowywanie środków ochrony roślin oraz paliw.