Przygotowanie pasz treściwych

 

W żywieniu bydła coraz częściej używa się pasz treściwych i komponentów paszowych, stąd w gospodarstwach pojawiają się silosy ułatwiające magazynowanie i przygotowywanie pasz.


Silosy do magazynowania ziarnaNajbardziej niebezpieczne prace związane z obsługą silosów to ich czyszczenie w środku. Przy wykonywaniu tych prac bezwzględnie konieczna jest asekuracja przynajmniej dwóch osób, a także korzystanie z szelek i liny asekuracyjnej. Niezbędne jest zamontowanie u podstawy silosu drzwiczek umożliwiających jego przewietrzanie, jeśli producent nie przewidział tego rozwiązania.

Do transportu wewnętrznego coraz częściej używane są różnego rodzaju przenośniki pneumatyczne: ślimakowe, czerpakowe, taśmowe itp., które w znacznym stopniu ułatwiają pracę, eliminując przy tym zagrożenia upadkiem i dźwiganie ciężarów. Podstawowym warunkiem jest ich sprawność techniczna.


Przenośnik pneumatyczny do ziarnaW pomieszczeniach, gdzie przygotowywana jest pasza, występuje duże zapylenie. Dlatego podczas śrutowania i przygotowywania pasz należy stosować maski ochronne, a ze względu na hałas – także ochronniki słuchu.


Nieużywanie półmasek może prowadzić do schorzeń górnych dróg oddechowych, a nieużywanie ochronników - do utraty słuchuW pomieszczeniach, w których są przechowywane i przygotowywane pasze treściwe,  niedozwolone jest prowadzenie prac naprawczych urządzeń elektrycznych, prac spawalniczych oraz używanie ognia otwartego i palenie tytoniu, a także składowanie i przechowywanie środków ochrony roślin i paliw.